Ook in het Ibis hotel worden vluchtelingen opgevangen.
Ook in het Ibis hotel worden vluchtelingen opgevangen. René de Leeuw

Oekraïense vluchtelingen langer in Amstelveen

18 juli 2022 om 11:30 Maatschappelijk

AMSTELVEEN Sinds maart vangt de gemeente vluchtelingen uit Oekraïne op in Amstelveen. Inmiddels zijn het er ongeveer 720. Het merendeel is ondergebracht in hotels, ongeveer 330 Oekraïners verblijven bij gastgezinnen. Omdat deze mensen op korte termijn niet terug kunnen naar hun land, treft de gemeente voorzieningen voor een langer verblijf in Amstelveen. Deze voorzieningen zijn zowel voor vluchtelingen in de gemeentelijke opvang in de hotels als voor de vluchtelingen die bij particulieren verblijven.

De gemeente is met de hotels Ibis en Adagio overeengekomen dat de vluchtelingen in ieder geval tot en met 31 december in de hotels kunnen blijven, met een mogelijkheid tot verlenging. De meeste vluchtelingen uit Oekraïne, ook die bij gastgezinnen, zijn inmiddels ingeschreven bij de gemeente en ontvangen leefgeld. Veel vluchtelingen willen werken. Een aantal heeft een intakegesprek gehad bij het Werkplein en een deel is al aan het werk. 

Oekraïense kinderen tussen de 2 en 18 jaar hebben tot en met 15 juli een les- en activiteitenprogramma op Uilenstede gevolgd. In de zomervakantie organiseert welzijnsorganisatie Participe met subsidie van de gemeente een zomerprogramma voor de kinderen. Ook de speelgroepen voor de allerkleinsten gaan in de zomer door. Na de vakantie gaan de kinderen naar reguliere scholen. De scholen voor primair en voortgezet onderwijs gaan dan het onderwijs aan Oekraïense kinderen organiseren. Nog steeds zijn veel vrijwilligers via maatschappelijke organisaties, zoals Maccabi, Vluchtelingenwerk, Joods Maatschappelijk Werk, Participe en Amstelveen voor elkaar, intensief betrokken bij de opvang van de vluchtelingen. Zij organiseren activiteiten en helpen vluchtelingen hun leven op te zetten in de gemeente.

OPVANG ASIELZOEKERS Volgens de gemeente voldoet Amstelveen met de opvang van het grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne meer dan ruimschoots aan het streefcijfer dat de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor Amstelveen heeft aangegeven. Dat geldt, ondanks de krapte op de woningmarkt, ook voor de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit jaar heeft de gemeente 71 statushouders gehuisvest terwijl de taakstelling voor de eerste helft van 2022 67 bedroeg. De gemeente onderzoekt of zij versneld nog eens 47 statushouders kan opnemen, als invulling van de taakstelling voor de tweede helft van het jaar. Wanneer statushouders tijdig doorstromen naar gemeenten, is er voldoende plek in de asielzoekerscentra voor nieuwe asielzoekers. Dit najaar komt er een kleinschalige opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in Amstelveen met zes plaatsen, waar deze jongeren onder begeleiding gaan wonen. Afgelopen juni heeft de regering een landelijk plan van aanpak voor de asielcrisis vastgesteld. Aan veiligheidsregio’s is gevraagd om op korte termijn 225 crisisnoodopvangplaatsen voor asielzoekers in te richten voor een periode van 12 weken. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) heeft besloten aan dit verzoek te voldoen. In Amstelveen wordt geen crisisnoodopvanglocatie gerealiseerd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie