Jonge vrijwilligers van Bright Future zijn met drie Solidariteitsprojecten van start gegaan in Amstelveen.
Jonge vrijwilligers van Bright Future zijn met drie Solidariteitsprojecten van start gegaan in Amstelveen. Stichting Bright Future

Drie solidariteitsprojecten van de EU in Amstelveen van start

1 maart 2021 om 11:00 Maatschappelijk

AMSTELVEEN Vrijwilligers van de stichting Bright Future zijn aan de slag gegaan om drie solidariteitsprojecten in Amstelveen te realiseren. Ze krijgen hiervoor een subsidie van het Solidariteitskorps van de Europese Unie . In het eerste project gaan vrijwilligers niet-Nederlandse kinderen op een speelse manier de Nederlandse taal bijbrengen. Het tweede project is gericht op het leren van digitale vaardigheden aan ouderen. In het derde project verlenen vrijwilligers hulp bij het maken van een Armeense gemeenschapskrant.

 Het Europees Solidariteitskorps is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat jongeren de kans geeft vrijwilligerswerk te doen, te werken, stage te lopen of een eigen solidariteitsproject te runnen ten behoeve van gemeenschappen in heel Europa. In dat kader gaan vrijwilligers van Bright Future aan de slag in Amstelveen. 

In het kinderproject ‘Nederlands voor Niet-Nederlanders’ gaan jonge vrijwilligers internationale vluchtelingen- en expatkinderen op een informele en speelse manier Nederlands leren. Het initiatief is al van start gegaan. Na voorbereidende activiteiten hebben de vrijwilligers al hun eerste Nederlandse leerworkshop voor internationale kinderen gehouden. Dit Solidariteitsproject wordt uitgevoerd in samenwerking met Buurtkamer Keizer Karel Park (MOC) aan de Lindenlaan in Amstelveen.

ONLINE WINKELEN Een andere groep jonge vrijwilligers zet zich in voor het solidariteitsproject ‘Digitale vaardigheden voor ouderen’. Ze organiseren workshops voor ouderen om hen digitale basisvaardigheden bij te brengen zoals WhatsApp, online winkelen, en dergelijke. Dit project is volgens de initiatiefnemers van belang, omdat digitale competenties erg belangrijk zijn geworden in het dagelijks leven. Dit project wordt eveneens met steun van de EU uitgevoerd in samenwerking met Participe Amstelland.

BEWAAR DE KRANT Het laatste project is ‘Bewaar de Krant’. In dat kader zijn vrijwilligers aan de slag gegaan om hulp te bieden aan de Armeense gemeenschapskrant ‘Nederlands dagboek’ (’Netherlands’ Diary’). Het doel is om de krant tweetalig te maken en om jongeren aan te moedigen om zich bij het initiatief aan te sluiten en ervaring op te doen in de journalistiek.

De duur van alle drie de solidariteitsprojecten is 12 maanden, ze lopen door tot eind 2021. “Alle workshops die door onze vrijwilligers voor de kwetsbare doelgroepen worden uitgevoerd, zijn natuurlijk gratis,” vertelt Mariam Kirakossian, directrice van Stichting Bright Future. De vrijwilligers van alle drie de projecten worden niet uitbetaald. Ze kunnen de subsidie, die zij ontvangen van het EU-Solidariteitskorps, gebruiken om hun organisatorische uitgaven te dekken tijdens de uitvoering van deze solidariteitsinitiatieven (vervoer, werkmateriaal, voedsel en dergelijke).

EU YOUTHPASS-CERTIFICAAT Alle betrokken vrijwilligers zijn tussen de 18 en 30 jaar oud. Ze zetten zich samen in om tot het beste resultaat te komen. Aan het einde van het jaar ontvangen ze allemaal EU Youthpass-certificaten, die ze aan hun cv kunnen toevoegen. “Als er jongeren zijn die ook bij ons team willen horen, zijn ze welkom om mee te doen aan onze vervolginitiatieven. Ze kunnen zich aanmelden via www.brightfuturenl.com ,” - zegt één van de vrijwilligers Tiamo Essenberg.

Stichting Bright Future is in 2016 geregistreerd in Nederland. De organisatie is actief op het gebied van jongeren: voert diverse jongerenuitwisselingsprojecten uit onder de Europese Unie en nu ook - Solidariteitsprojecten. Stichting Bright Future doet ook liefdadigheid voor kinderen en kwetsbare jongeren in derde landen.\

Niet-Nederlandse kinderen wordt op een speelse manier de Nederlandse taal bijgebracht.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie