Afbeelding
GroenLinks

Stadsdorp Elsrijk 'daagt' de gemeente uit

18 november 2019 om 07:00 Maatschappelijk

AMSTELVEEN In januari 2016 organiseerde de gemeenteraad van Amstelveen een bijeenkomst om inwoners te informeren over het zogenaamde Right to Challenge: het recht om uit te dagen. De Tweede Kamer had in 2014 namelijk in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning laten vastleggen dat inwoners gemeenten mogen uitdagen om (publieke) taken die onder regie van de gemeente vallen, zelf uit te voeren. De bewoners kunnen taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. De uitdagers krijgen onder bepaalde voorwaarden middelen en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de leefbaarheid, het welzijn en de dienstverlening in hun buurt of wijk. Op initiatief van GroenLinks en de PvdA besloot de gemeenteraad van Amstelveen unaniem dat de gemeente actief met dit recht aan de slag moest. Vandaar dat er een voorlichtingsavond werd georganiseerd in P60. Er kwamen veel belangstellenden op af. Resultaat van de bijeenkomst was de afspraak om concrete plannen onder begeleiding van raadsleden, nader uit te werken.

ELSRIJK En nu is het dan zover. Een concrete 'challenge' van Stichting Stadsdorp Elsrijk ligt klaar. In samenspraak met raadslid Suzanne Piet van de PvdA en Stieneke Kruijer van GroenLinks gaat het Stadsdorp dit uitdaagrecht opeisen. Zij vragen aan de gemeente om de Stichting de opdracht te geven de taken van  het sociaal werk in de wijk Elsrijk uit te voeren. Stadsdorp Elsrijk is een bewonersinitiatief waar eigentijdse nabuurschap centraal staat. De stichting wil het welzijnswerk dichter bij de bewoners brengen en efficiënter uitvoeren. Stadsdorp Elsrijk denkt het sociaal werk in de wijk zo een hogere kwaliteit te geven dan in de huidige situatie, dat wil zeggen, meer in overeenstemming met de wensen en behoeften van bewoners. De bewoners behouden eigen regie, ook als ze hulp, ondersteuning of zorg nodig hebben. De stichting heeft de ambitie om de betrokkenheid bij de buurt en de buren te vergroten. Met dit plan wordt het Stadsdorp zelf opdrachtgever van de wijkcoach en de buurtbeheerder.

Men heeft gekeken naar soortgelijke projecten in andere steden en de ervaringen die daar opgedaan zijn, meegenomen.Op woensdag 27 november spreekt Hans Steenvoorden, bestuurslid van de Stichting en initiatiefnemer van het RtC-plan, met de raadsleden uit de commissie Burger&Samenleving om deze  RtC te verduidelijken.

RTC Zowel raadslid Kruijer als Piet zijn blij met deze 'uitdaging' van Stadsdorp Elsrijk: "Het is goed dat er nu een plan ligt om een RtC te verwezenlijken in Amstelveen. De Stichting heeft heel veel werk verricht bij de voorbereiding van dit uitdaagrecht en met goede argumenten een concreet plan uitgewerkt. Men heeft gekeken naar soortgelijke projecten in andere steden en de ervaringen die daar opgedaan zijn meegenomen in het huidige ontwerp voor Stadsdorp Elsrijk. Wij zijn heel benieuwd hoe deze RtC zich verder ontwikkelt. Voor raadsleden en gemeenteambtenaren is het een leerzaam project. Amstelveners die overwegen bewoners- en buurtinitiatieven ook via een RtC te organiseren, al dan niet in samenwerking met raadsleden, kunnen ongetwijfeld te zijner tijd veel opsteken van de ervaring van Elsrijk."
 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie