De onderhandelaars van VVD, D66 en BBA.
De onderhandelaars van VVD, D66 en BBA. Gemeente Amstelveen

Nieuw college Amstelveen is vrijwel rond

25 april 2018 om 16:53 lokaal

AMSTELVEEN VVD, D66 en BBA zijn het eens geworden over het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Ook hebben zij voor die periode de financiële kaders vastgesteld. Onderdeel daarvan is dat Amstelveners bezuinigingen tegemoet kunnen zien.

Gisterenavond hebben de drie partijen verder onderhandeld over de portefeuilleverdeling en het aantal wethouders. De bedoeling was daar ook meteen de personen aan te koppelen. VVD-onderhandelaar Herbert Raat verwachtte gisteren dat hij vandaag de burgemeester zou kunnen melden dat de onderhandelaars daar ook uit zijn. "De burgemeester kan dan een raadsvergadering uitschrijven. We verwachten komende week met de resultaten naar buiten te komen," aldus Raat.

"We hebben de afgelopen weken alle zaken doorgelopen," vervolgt Raat in een toelichting op het onderhandelingsproces. "We hebben realistisch gekeken naar alles wat er op ons afkomt en de claims die er liggen voor de komende jaren van zaken die geld kosten. Daarnaast is het de bedoeling bestaande uitgaven eens kritisch tegen het licht te houden. Het moet geen automatisme zijn om bestaande uitgaven voort te zetten, maar alleen als het werkelijk zinvol is om daarmee door te gaan."

Als voorbeeld noemt Raat het Cobra Museum. "Dat kost de gemeente jaarlijks 1,1 miljoen euro voor slechts 40.000 bezoekers per jaar. Je kunt je afvragen of daar dan nog zoveel geld naar toe moet."

BEZUINIGINGSRONDE Raat noemt geen concreet bedrag voor de bezuinigingsronde. Het enige wat hij kwijt wil is: "Het gaat om miljoenen, met tonnen red je niet." Hij ziet veel zaken op het nieuwe college afkomen waarvoor financiële ruimte gemaakt moet worden. "Denk aan het onderwijs. Dat groeit wel door en daarvoor willen we Amstelveense kwaliteit blijven bieden, ons niet beperken tot de landelijke normen. Dat vraagt dus meer geld. Verder zijn er tal zijn claims voor de openbare ruimte, voor De Poel, het Oude Dorp, het Stadshart en de wijken."

INTENSIEF De onderhandelingen zijn vlot verlopen. "Maar ze waren wel heel intensief," aldus Raat. "We hebben alles punt voor punt doorgelopen om te bepalen waar we naar toe willen. De fracties zijn ook bij de onderhandelingen betrokken. Zo hebben we een verdiepingsslag gemaakt en dat kost veel tijd. Het betekent wel dat het resultaat niet alleen gedragen wordt door de fractieleiders, maar ook door de fractieleden."

HOOFDLIJNEN Ondanks het intensieve overleg is het collegeprogramma volgens Raat een akkoord op hoofdlijnen, zodat er niet vooraf van alles vastligt in een snel veranderende wereld. "Daarnaast willen we de rol van de gemeenteraad versterken door bij voorstellen alternatieven te bieden, zoals de burgemeester eerder heeft aangegeven. De raad moet geen stempelmachine zijn voor college-voorstellen, maar ook andere opties voorgelegd krijgen."

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie