Het Cobra Museum voor Moderne Kunst draait financieel slecht.
Het Cobra Museum voor Moderne Kunst draait financieel slecht. René de Leeuw

Financiële problemen bij Cobra Museum

18 april 2018 om 10:57 lokaal

AMSTELVEEN De financiële situatie van het Cobra Museum is zorgelijk. Bij de gemeente, die het museum jaarlijks met ruim een miljoen euro subsidie steunt, wordt zelfs gevreesd voor een faillissement bij ongewijzigd beleid. Het museum draaide in 2015 nog met ruim 20.000 euro positief, maar in 2016 was er een tekort van ruim 4,5 ton. Bestuur en directie leken maatregelen te nemen om het tekort in 2017 te beperken tot 25.000 euro, maar blijkens een ambtelijk stuk was er ook dat jaar 'een fors verlies' (het jaarverslag komt in mei). De begroting voor 2018 laat volgens datzelfde stuk - in bezit van het Amstelveens Nieuwsblad - ook een groot tekort zien. Intussen staat het eigen vermogen met zo'n 500.000 euro in het rood. In 2015 waren er ruim 53.000 betalende bezoekers, in 2016 daalde dat tot ruim 47.000.


BELANGRIJK De gemeente vindt het voortbestaan van het museum belangrijk voor Amstelveen en vreest imago-schade als het failliet zou gaan. Subsidie-afspraken lopen tot en met 2020. De ambtelijke notitie bevat diverse verkennende varianten voor hoe het daarna verder moet. Daarbij staat voorop dat de Cobra Collectie voor Amstelveen behouden blijft en goed onderdak krijgt. Die collectie is ondergebracht in een aparte stichting, zodat de collectie bij een faillissement beschermd is.

 

VARIANTEN De notitie noemt vier mogelijke toekomstvarianten en beoordeelt die met plussen en minnen. In de eerste variant werkt de gemeente de tekorten weg met een eenmalige bijdrage van 775.000 euro om het eigen vermogen van -500.000 euro om te buigen naar +275.000 euro Voorwaarden zijn een sluitende begroting en een aantrekkelijker programmering. Andere varianten draaien om samenwerking of samenvoeging met Museum Jan van der Togt. In variant ´d´ komt er een nieuw 'kunsthart' in het Oude Dorp en wordt het huidige Cobra-gebouw een satelliet van een Amsterdams museum. Deze variant levert de meeste plussen op.

 

REACTIE Zakelijk directeur van het Cobra Museum, Els Ottenhof, gaat in een reactie niet in op de cijfers en de varianten. "We zijn in gesprek met de gemeente over de toekomst van het museum," zegt ze. "Zodra er een nieuw college is, dan gaan wij gezamenlijk door met dit proces. Daarbij worden alle mogelijke scenario's besproken."

 

UIT DE HAND Wethouder financiën Herbert Raat wil er wel meer over kwijt. "Er gaat 1,1 miljoen overheidsgeld per jaar naar het museum," zegt hij. "40.000 bezoekers per jaar is te weinig. De situatie is zo slecht, dat wij bang zijn dat het uit de hand loopt. We willen niet dat het museum failliet gaat. We zijn er trots op. Het museum staat op een van de mooiste plekken in Amstelveen." Raat verwacht meer creativiteit en samenwerking met andere musea. "De kelders van het Rijksmuseum liggen vol kunst," zegt hij. "Dat biedt mogelijkheden."

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie