Afbeelding
René de Leeuw

Strijd tussen luchtvaartsector en omwonenden Schiphol laait op

4 april 2018 om 15:56 lokaal

SCHIPHOL De strijd tussen luchtvaartsector en ontevreden omwonenden van Schiphol laait op. De sector wil op korte termijn af van het maximum van 500.000 vluchten per jaar en opening van Lelystad. Omwonenden trekken ten strijde tegen het niet bestraffen van overtredingen door de luchtvaart en willen "eerlijke voorlichting" over de luchtvaart.

Eind vorige week beklaagde de sector zich in een open brief in stevige bewoordingen aan het kabinet. De sector heeft 'verbijsterd' kennis genomen van het recente kabinetsbesluit om Schiphol tot en met 2020 geen groei van het aantal vluchten toe te staan. De sector vindt dat de overheid de onfhankelijke cijfers over hinderbeperking die in zomer worden verwacht, moet afwachten.

"Nu al de luchtvaart in Nederland op slot zetten is prematuur en onzorgvuldig. Omringende landen zullen de Nederlandse passagier en luchtvracht graag verwelkomen." De sector ziet er 'een gevoelige tik' in voor de economie, net nu het weer beter gaat. De sector vraagt om 'spoedoverleg' met minister Cora van Nieuwenhoven. De brief is ondertekend door luchtvaartmaatschappijen en personeels-, reis- en luchtvrachtorganisaties.

BESTRAFFING Omwonenden stapten dinsdag naar de bestuursrechter in Amsterdam om bestraffing af te dwingen als Schiphol de geluidsregels overtreedt. Uit correspondentie in het bezit van de Volkskrant blijkt dat de Inspectie Luchtvaart en Transport (ILT) niet optreedt tegen overschrijdingen van geluidslimieten, wanneer die het gevolg zijn van de toepassing van de regels uit het nieuwe stelsel. De ILT doet alleen aan 'monitoren' van overtredingen en overlegt daarover met de luchtvaartsector.
Reden hiervoor is dat het nieuwste normen- en handhavingsstelsel (NHHS) al wel wordt toegepast, maar dat er nog geen wettelijke basis voor bestaat. Er wordt ook niet opgetreden volgens het oude stelsel van geluidslimieten, waarbij berekend wordt of Schiphol zich op basis van de geluidslimieten houdt aan de afspraken. Daardoor is er nu een rechtsvacuüm.

AFSPRAAK In het nieuwe NHHS stelsel, ook wel aangeduid als 'Vliegen volgens Afspraak', landen en starten vliegtuigen zoveel mogelijk op banen die de minste geluidsoverlast veroorzaken. Dat zijn de Kaagbaan en de Polderbaan, maar die zitten inmiddels vol, zodat de groei vooral op de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan plaatsvindt.

EERLIJK Intussen zijn milieuorganisaties en plaatselijke bewonersgroepen de campagne 'Eerlijk over vliegen' gestart. Doel ervan is 'eerlijke en transparante' informatie te verstrekken over de luchtvaart en dan vooral de keerzijde daarvan, met name klimaat, geluid en luchtverontreiniging. Bij de organisaties leven twijfels over de betrouwbaarheid van cijfers die een rol spelen bij de besluitvorming over Schiphol, nadat fouten zijn geconstateerd bij het gebruik van rekenmodellen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie