Afbeelding
Forum Capital

Plan voor appartementengebouw aan Groen van Prinstererlaan

29 maart 2018 om 07:30 lokaal

AMSTELVEEN Eigenaar Forum Capital van het leegstaande kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan 114 wil het pand slopen. Op dezelfde plek wil de eigenaar een appartementengebouw realiseren. 

De gemeente maakte voor realisatie van dit appartementengebouw een startnotitie. Deze geeft een impressie van het plan en schetst het ruimtelijk kader waaraan het appartementengebouw moet voldoen. Het gaat om een gebouw van 9 verdiepingen van circa 32 meter hoogte met daaronder een parkeergarage van twee lagen. Er komen circa 290 appartementen in het complex. Het idee is om het als een carré te bouwen rondom een gezamenlijke binnentuin. Het complex krijgt meerdere ingangen vanaf de straat. De entree van de parkeergarage komt aan de Burgemeester Haspelslaan. De groene zone langs de singel blijft behouden.

Voordat het college van Burgemeester en Wethouders de startnotitie aan de gemeenteraad voorlegt, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. De ontwerp startnotitie is van 29 maart tot en met 25 april in te zien bij balie Bouwen in het raadhuis of online via www.amstelveen.nl/gvp114.

Reageren binnen deze periode kan per brief naar gemeente Amstelveen, college van Burgemeesters en Wethouders, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen of per e-mail naar bouwprojecten@amstelveen.nl onder vermelding van Groen van Prinstererlaan 114. 

INLOOPAVOND Het plan is ook in te zien tijdens een inloopavond die woensdag 11 april  van 19.00 uur tot 21.00 uur wordt gehouden in het kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan 114. Voor beantwoording van vragen zijn daar zowel medewerkers van de gemeente als ook van Forum Capital beschikbaar. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie