Wethouder Raat bekijkt met Roderik Kraaijenhagen en Sabine Pinedo Vital10 op een tablet.
Wethouder Raat bekijkt met Roderik Kraaijenhagen en Sabine Pinedo Vital10 op een tablet. Gemeente Amstelveen

Amstelveen start proef met E-health

27 februari 2018 om 15:22 lokaal

AMSTELVEEN De gemeente ondersteunt als proef de digitale gezondheidsdienst Vital10 van de Amstelveners Sabine Pinedo (internist) en Roderik Kraaijenhagen (cardioloog). De proef duurt 6 maanden en loopt via huisartsen. Zij zullen deze E-health dienst via hun rede wethouders Jeroen Brandes en Peter Bot guliere spreekuur aanbieden aan maximaal 200 inwoners met beïnvloedbare risicofactoren voor onder andere hart- en vaatziekten en diabetes.

De proef start in samenwerking met een kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten uit Gezondheidscentrum Marne. Bij succes kan Vital10 worden uitgerold onder andere Amstelveense praktijken.

Vital10 moet inwoners stimuleren om gezondheidsdoelen te stellen en helpt met het bereiken hiervan. Een digitale coach helpt bij het stellen van deze doelen, controleert de vooruitgang en moet zo zorgen voor efficiënt en effectief gezonder worden. Inwoners krijgen via een computer, tablet of mobiel inzicht in hun persoonlijke stand van zaken en houden zo ook contact met de coach.

De digitale gezondheidsdienst (E-health0 bidt volgens wethouder Herbert Raat (Zorg):de mogelijkheid om bijvoorbeeld thuis of op het werk je gezondheid in de gaten te houden. "Complimenten voor de initiatiefnemers dat Vital10 beschikbaar komt voor Amstelveen. Het is belangrijk dat zowel de gemeente als onze inwoners hier ervaring mee op doen. Zodat we ons goed voorbereiden op de zorg van de toekomst."

inwoners dragen met de digitale hulpmiddelen van Vital10 en direct beschikbare professionele ondersteuning zelf verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en kunnen ook zelf bijsturen. Dit kan zorgverleners zoals huisartsen ontlasten, terwijl ze wel op de hoogte blijven over hun patiënten.

De totale proef kost 30.000 euro. De gemeente ondersteunt het project met een subsidie van 18.000 euro vanuit de Wmo.

Vital10 was één van de genomineerde voor meest innovatieve MKB bedrijf van 2017 en eindigde als eerste zorg verlenende instantie. Voor meer info: www.vital10.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie