Op de plek van voormalig café De Zwarte Kat wil de gemeente drie grote villa's bouwen.
Op de plek van voormalig café De Zwarte Kat wil de gemeente drie grote villa's bouwen. Archief

'S.v.p. geen villa's op plek De Zwarte Kat'

8 juli 2019 om 16:15 lokaal

AMSTELVEEN Bewoners van de Amsteldijk zijn tegen het vervangen van het sinds 2017 leegstaande voormalige café De Zwarte Kat door drie grote villa's. Wat hen betreft wordt het pand een gemeentelijk monument of komt er niet meer dan één woning, met behoud van horecabestemming. Momenteel slaan verpaupering en verval toe.

Bewoner Jan van Schaik, die aan de Amsteldijk woont achter het café, pleitte in een raadscommissie voor nieuwe, kleinschalige horeca en wees op de rijke historie van het café en het gelijknamige buurtschap. Gebleken is dat de nabij het café geboren vastgoedmagnaat Cor van Zadelhoff het café wel wil kopen en restaureren, en onderbrengen in zijn stichting die zich richt op behoud van historische panden in vooral Amsterdam. Maar de gemeente heeft liever die villa's.

"Vreemd is dat daarover nooit iets is gepubliceerd," aldus Van Schaik. "Geen wijziging van het bestemmingsplan en geen bouwaanvraag. Het gebouwtje is genomineerd als gemeentelijk monument, al is het dat nog niet. Onlangs werd bekend dat in juni 2017 een quick scan is uitgevoerd. Ook daar wisten wij als bewoners niets van. Wel is in mei dit jaar een vergunningsaanvraag gepubliceerd voor die drie dicht op elkaar staande villa's. Zo'n volume en dichtheid op deze plek is niet wenselijk. Drie woningen is 10 procent van het hele woningbestand in De Zwarte Kat. Dat heeft dus een enorme impact."

PETITIE Afgelopen najaar overhandigden bewoners een petitie aan het college, waarin zij stelden dat gezien het dagtoerisme langs de Amstel horeca op deze plek rendabel te maken moet zijn. De gemeente reageerde dat er al een procedure liep voor woningbouw en dat daarmee zou worden verder gegaan.

Sandra Meulenbelt van de Dorpsraad Nes aan de Amstel maakt zich vooral zorgen over die procedure. "Als één huis gebouwd wordt, dan hoeft de raad daar niet bij betrokken te worden en kan de bestemming horeca gewoon blijven. Bij drie woningen geldt een uitgebreidere procedure. Wij hebben de indruk dat het nu allemaal iets te vlot verloopt. Wij willen graag handhaving van de bestemming horeca. Er is nu geen ondernemer, maar in de toekomst misschien wel zodat dit dan weer kan worden opgepakt."

REACTIE GEMEENTE De gemeente Amstelveen reageert als volgt: "Het is goed dat omwonenden hebben ingesproken over de toekomst van De Zwarte Kat en zo hun stem hebben laten horen. Dit nemen we mee in een gesprek dat wij binnenkort hebben met de ontwikkelaar. Er is op 26 april 2019 een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan voor de realisatie van drie vrijstaande woningen aangevraagd. Deze ruimtelijke procedure loopt nu. De concept-omgevingsvergunning komt ter inzage te liggen, zodat iedereen hierop kan reageren."

"De omwonenden worden hierover huis aan huis geïnformeerd. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan om woningbouw mogelijk te maken. We doorlopen de standaardprocedure waarbij belanghebbenden de gelegenheid geboden wordt hierop te reageren", aldus de gemeente Amstelveen in een reactie.

René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie