Deelnemers aan de Werkconferentie Armoedebeleid bij de toren van de Urbanuskerk dioe ze na afloop mochten beklimmen.
Deelnemers aan de Werkconferentie Armoedebeleid bij de toren van de Urbanuskerk dioe ze na afloop mochten beklimmen. Gemeente Amstelveen

Amstelveen krijgt tips voor aanpak armoedebestrijding

7 juni 2019 om 18:00 lokaal

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen heeft donderdag diverse tips gekregen voor verbetering van de aanpak van armoedebestrijding. Dat gebeurde tijdens een werkconferentie over dit onderwerp die de gemeente met diverse betrokken organisaties hield in het Noorddamcentrum. Aanwezig waren onder meer de Voedselbank, het Financieel Café, Humanitas, MEE, Participe, de cliëntenraad, de participatieraad, de Kledingbank, bewindvoerders, scholen uit het primair onderwijs, de bibliotheek en stichting Vluchtelingenwerk.

Het doel was onder meer om na te gaan wat de gemeente kan verbeteren rondom het beleid voor inwoners met een laag inkomen en hoe de groep die voor regelingen in aanmerking komt, beter bereikt kan worden. De deelnemers van de werkconferentie gaven aan tevreden te zijn over de regelingen die de gemeente kent. De gemeente kreeg verder onder meer als tip mee te onderzoeken of gebruik van de Amstelveenpas verbreden kan worden naar nog meer (gratis) culturele en sportvoorzieningen. Ook werd de gemeente gevraagd of zij iets kan doen aan de toenemende ziektekosten van inwoners en of het mogelijk is om meerdere computers per gezin te verstrekken.

Om het bereik van de regelingen te vergroten, kreeg de gemeente het advies om nieuwe inwoners via de gemeente of de woningbouwvereniging actief te informeren over de regelingen en informatie breed te delen onder alle inwoners, zodat inwoners elkaar kunnen helpen. Verder moet de informatie die aan inwoners wordt verstrekt kort en bondig zijn, het liefst in meerdere talen. Ook werd aangegeven de inwoner actief te informeren op plaatsen waar hij of zij komt, zoals bij de huisarts, de wijkcentra en de scholen.

Voorzitter Voedselbank Annick Visser: "Het was een nuttige bijeenkomst waar alle organisaties die met hulpverlening op het gebied van armoedebestrijding elkaar konden ontmoeten. We kunnen elkaar versterken en naar elkaar doorverwijzen. We moeten het bereik vergroten. Meer inwoners met een laag inkomen moeten weten van de minimaregelingen. Op de website van alle partijen kan meer doorverwezen worden naar de site van de gemeente, www.amstelveen.nl/minima. Zo kunnen we meer klanten aantrekken die dat nodig hebben en gebruik kunnen maken van de regelingen."

Wethouder Marijn Van Ballegooijen (Zorg en Werk & Inkomen) gaf in zijn slotwoord dat de verzamelde informatie wordt gebruikt voor een plan om de armoedebestrijding nog verder te verbeteren."

De gemeente heeft verschillende (financiële) regelingen om inwoners met een minimum inkomen te ondersteunen. Ook wie werkt en een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor deze regelingen. Meer informatie over de minimaregelingen is te vinden op www.amstelveen.nl/minima.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie