Humberto Tan
Humberto Tan ANP Foto

Lintjes voor 14 Amstelveners; ridderorde Humberto Tan

26 april 2019 om 12:04 lokaal

AMSTELVEEN In het kader van de jaarlijkse lintjesregen voor Koningsdag hebben veertien Amstelveners een koninklijke onderscheiding gekregen. Onder hen Humberto Tan die werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bas Eenhoorn reikte de onderscheidingen vrijdagmorgen uit in de huiskamer van het raadhuis in Amstelveen.

Elf Amstelveners werden benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau:

Gudrun Flint kreeg de onderscheiding omdat zij zich al ruim twintig jaar inzet als vrijwilliger. Naast het assisteren en begeleiden van vrijwilligersactiviteiten is zij initiatiefnemer van veel activiteiten die het welzijn van ouderen verbeteren. Zo heeft zij zich ingezet voor ouderenclub in het MOC-gebouw en is nog steeds actief bij woonzorgcentrum Groenelaan, buurtcentrum De Bolder, wijksteunpunt Participe Kastanjelaan en Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast bezoekt zij wekelijks bewoners van Regionale Instelling beschermd Wonen Kennermerland, Amstelland en de Meerlanden.

Johan Jongma ontving een lintje voor het werk dat hij sinds 1980 als vrijwilliger doet bij verschillende parochies. Hij was nauw betrokken bij fusies van katholieke kerken in Amstelveen. Het kerkelijk werk is niet het enige terrein waarop Jongma zich belangeloos inzet. Zo is hij actief vrijwilliger van stichting Y-Castle, een woongroep voor jongvolwassenen met een vorm van autisme.

Hans Keus kreeg de onderscheiding voor zijn werk voor kinderboerderij Elsenhove, waarvan hij in 1976 mede-initiatiefnemer en oprichter was Elsenhove. Hij is vrijwilliger van het eerste uur en onder zijn leiding realiseerde de bouwgroep van de kinderboerderij de geitenstal, kaasmakerij en hooiberg. Ook nu nog is hij wekelijks aanwezig om de hokken, gebouwen en technische installaties te verzorgen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de afdeling nucleaire geneeskunde en PET-scan van het VUmc.

Jaap Kok werd onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging Roda '23. Sinds 1974 vervult hij als vrijwilliger structureel één of meerdere functies bij de vereniging, zoals het begeleiden en coördineren van het selectie-elftal, voorzitter van supportersclub en lid van het bouwteam. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuurlijke functies, waaronder secretaris en bestuurslid technische zaken. Hij is ook de drijvende kracht van het onderhoudsteam. Vanaf 2008 is hij bestuurslid van de facilitaire dienst en onder zijn leiding vonden er in 2009 en 2011 grote verbouwingen plaats.

Jolanda van Lith ontving de onderscheiding vanwege vrijwilligerswerk dat ze van 1972 tot 2018 deed bij turnvereniging Odin (nu onderdeel van United Amstelveen). Tweemaal per week gaf zij turnlessen aan de jeugd. Daarnaast was zij organisator van clubactiviteiten en wedstrijden. Ook verrichtte zij bestuurlijke werkzaamheden. Zo was zij 17 jaar lid van het hoofdbestuur, 8 jaar van het jeugdbestuur, 26 jaar van de technische commissie. Zij deed 17 jaar lang de ledenadministratie.

Hennie van Noord kreeg een lintje voor zijn vrijwilligerswerk voor Amstelveen Heemraad. Hij raakte vanaf de jaren zestig betrokken bij de voetbalvereniging, eerst als elftalbegeleider, sinds 1978 zorgt hij voor het uitzetten van de lijnen op de voetbalvelden en het onderhoud van het sportpark.

Bertus Roeleveld werd onderscheiden voor het vrijwilligerswerk dat hij sinds 1977 doet voor IJsclub Baambrugge. Op kenmerkende wijze traint en stimuleert hij de jeugd sneller te schaatsen. Ook is hij altijd bereid te assisteren bij evenementen. Naast de schaatssport is Roeleveld actief bij de wielersport. Zo draagt hij bij aan ontwikkeling van jonge talenten.

Benno Rubens ontving een lintje vanwege zijn betekenis voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam en Haarlem. Vanaf 1998 is hij betrokken bij de Stichting Nederlands Israëlitisch Joles-ziekenhuis in Haarlem, waar hij vanaf 2012 voorzitter is. Doelstelling van de stichting is hulpverlening in Nederland en Israël aan Joodse zieken, bejaarden en behoeftigen. Dankzij Rubens werden verschillende projecten gerealiseerd. Sinds tien jaar is Rubens verbonden aan het Joodse Hospice Immanuel.

Henk Schmidt werd onderscheiden vanwege zijn inzet voor hockeyvereniging Myra. Sinds het moment dat zijn kinderen in de jaren negentig gingen hockeyen is zijn betrokkenheid bij de vereniging groot. In 2002 nam hij het voorzitterschap van op zich, waarbij hij het belang van alle partijen in het oog hield. Vanwege zijn grote staat van dienst voor de hockeyvereniging werd hij in 2010 de eerste en enige erevoorzitter van de vereniging.

Frans Schoonhoven kreeg een lintje voor zijn inzet as vrijwilliger. (Aan het eind van zijn carrière in 2002 startte hij met vrijwillige werkzaamheden bij Energetica, een museum voor energietechniek in Amsterdam. Hij verrichtte reparaties aan apparaten van de museumcollectie. In 2008 zette hij zich in voor de stichting Omega, een dagcentrum voor meervoudige complex gehandicapte kinderen en volwassenen in Amsterdam waar hij 2012 speelgoed repareerde. Sinds 2012 is hij werkzaam als vrijwilliger bij KDC Nifterlake, een dienstencentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Diana Smits kreeg het koninklijk eerbetoon vanwege het vrijwilligerswerk dat ze sinds de oplevering van het wooncomplex De Middenhof, nu 25 jaar geleden, daar verricht. Om sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen te voorkomen organiseert zij activiteiten voor de bewoners en buurtbewoners van het complex. Zij stimuleert bewoners deel te nemen aan ontmoetingen, maaltijden en bewegingsbijeenkomsten.

Twee Amstelveners werden benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Jansje Stodel kreeg de onderscheiding vanwege haar inzet voor verschillende organisaties van de Joodse gemeenschap sinds 1980. Zo was zij betrokken bij de stichting Hachsjara & Alija die zich richtte op incidentele ondersteuning van twee landelijke jeugdverenigingen. Met haar aantreden als voorzitter in 1986 erd die steun structureel. Zij slaagde erin geschikte locaties te vinden, fondsen te werven en nieuwbouw te realiseren voor de verenigingen. Stodel wasook 31 jaar vertegenwoordiger van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in het algemeen bestuur van het Joods maatschappelijk werk. Samen met haar echtgenoot Lou Evers, schreef zij het boek Jodendom in de praktijk. In 1997 werd Stodel lid van het bestuur Omen International Zionist Organization Nederland.

Humberto Tan Tv-presentator Humberto Tan werd onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk. Zo zet hij zich in als ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis en was hij lid van de raad van toezicht van stichting exploitatie Olympisch stadion Amsterdam. Deze streeft ernaar het rijksmonument in stand te houden. Tan was ook betrokken bij de Suriprofs. De jaarlijkse benefietwedstrijden leveren geld op voor ontwikkelingsprojecten in Suriname. Ook zet hij zich in voor de Stichting Spieren voor Spieren die zich richt op kinderen met een spierziekte en was hij betrokken bij de stichting Orange Babies die wil voorkomen dat kinderen geboren worden met HIV. Tan steunt de straatvoetbalbond Nederland en is lid van de sportraad Amsterdam. Dit past bij zijn overtuiging dat sport kan helpen sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Voor zijn bijdrage aan de Johan Cruijff Foundation is hij ambassadeur voor het leven. Als lid van het Forum AtotZ van de stichting Lezen en Schrijven zet Tan zich in voor het doorbreken van het taboe op laaggeletterdheid. Ook speelde Tan een rol bij de groei van de stichting Het vergeten kind. Deze zet zich in voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien vanwege hun gezinssituatie.

Eén Amstelvener werd benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

Henk Reesink kreeg deze hoge onderscheiding uit waardering voor de imposante carrière die hij achter de rug heeft. Eerst als internist en directeur van de Bloedbank Amsterdam, daarna als internist in het toenmalige Prinsengrachtziekenhuis en het OLVG. Aansluitend was hij als internist en klinisch wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het AMC. Reesink werkte aan onderzoek naar virale hepatitis en leverde een bijdrage aan het virusvrij maken van donorbloed. Hij droeg bij aan karakterisering van virussen die leverontstekingen veroorzaken. Na zijn pensioen ging hij door met klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zo bewees hij dat hepatitis E van hert of zwijn overdraagbaar is op de mens.

De gedecoreerden met de burgemeester. Van links naar rechts: Gudrun Graaf-Flint,  Jolanda van Lith, Hennie van Noord, Diana Smits, burgemeester Bas Eenhoorn, Henk Schmidt, Frans Schoonhoven, Hans Keus, Humberto Tan, Bertus Roeleveld, Jansje Stodel, Johan Jongma, Benno Rubens, Henk Reesink en Jaap Kok.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie