Op Boerderij Vredebest plantten de familie Timmer en medewerkers van Boeren van Amstel, De Groene Stelling, Trees for All en Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid meer dan 250 bomen en struiken in de stromende regen
Op Boerderij Vredebest plantten de familie Timmer en medewerkers van Boeren van Amstel, De Groene Stelling, Trees for All en Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid meer dan 250 bomen en struiken in de stromende regen Trees for All

Melkveehouders planten bomen voor een groener landschap

26 februari 2024 om 13:26 Lokaal Deel je nieuws

Op 24 februari 2024 zijn zestien melkveehouders, waaronder die van Boeren van Amstel, gestart met het planten van bomen op en rond hun erf, als onderdeel van het project De Groene Stelling. Dit initiatief, een coalitie van maatschappelijke partijen, boeren, ondernemers en bewoners, streeft naar een groener, biodiverser en toegankelijker landschap in de omgeving van Amsterdam.

De melkveehouders hebben elk gemiddeld 250 inheemse bomen en struiken geplant, waardoor het groene landschap rond Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel en Amsterdam versterkt wordt. Dit draagt niet alleen bij aan de lokale biodiversiteit, maar maakt de omgeving ook aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars. 

Het belangrijkste is dat deze beplanting geen negatieve invloed heeft op weidevogels, die gedijen in een open landschap. In samenwerking met het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid zijn de beplantingsplannen opgesteld, om ervoor te zorgen dat de beplanting op strategische locaties plaatsvindt.

De melkveehouders werken samen met stichting Trees for All, het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid, Boeren van Amstel en de coalitie De Groene Stelling. Ze ontvangen niet alleen een beplantingsplan op maat, maar ook het benodigde plantmateriaal. Na het planten krijgen de boeren advies over het langdurig beheer en onderhoud van de beplanting, voor een periode van minimaal tien jaar.

Naast het bevorderen van de biodiversiteit draagt dit project ook bij aan een klimaatrobuuster landschap. De bomen worden geplant op grond van de boeren zelf, met financiering van Trees for All, onder andere met steun van Stichting Marcus. Zo ontstaat er een financiële verbinding tussen stad en land.De Groene Stelling wil met dit project een start maken met verdere vergroening van het landschap binnen de Metropoolregio Amsterdam. Naast het bevorderen van een gezond voedselsysteem en een goed verdienmodel voor boeren, streeft de coalitie naar meer ruimte voor water en natuur, en een toegankelijker landschap. De Groene Stelling is actief in het landelijk gebied rond Purmerend, Haarlem, Hoofddorp, Amsterdam en andere steden en dorpen.

De betrokken partijen roepen andere organisaties en individuen op om te investeren in een groener, biodiverser en klimaatrobuuster landschap binnen de Metropoolregio Amsterdam. Dit kunnen overheden zijn met beschikbare gronden voor bebossing, boeren die willen overstappen op extensieve landbouwpraktijken, of bedrijven en bewoners die willen bijdragen aan een duurzamere leefomgeving.

Op Boerderij Vredebest plantten de familie Timmer en medewerkers van Boeren van Amstel, De Groene Stelling, Trees for All en Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid meer dan 250 bomen en struiken in de stromende regen
Niet gebruiken svp
Op Boerderij Vredebest plantten de familie Timmer en medewerkers van Boeren van Amstel, De Groene Stelling, Trees for All en Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid meer dan 250 bomen en struiken in de stromende regen
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie