Het Cobra Museum.
Het Cobra Museum. Foto: René de Leeuw

Cultuuradviesraad mist ‘jonge en frisse ideeën’ in Masterplan Cobra Museum

13 november 2023 om 14:18 Kunst Cobra Museum Tips van de redactie

AMSTELVEEN De Amstelveens Adviesraad voor Cultuur (AAC) is bijzonder kritisch over het toekomstplannen die het Cobra Museum heeft vastgelegd in het Masterplan ‘Samenspel’. ‘De hoop was een vernieuwend plan te lezen, maar het plan leest eerder als losse onderdelen die samen zijn gebracht en geen integraal doordacht geheel vormen. Het plan levert veel ideeën maar kent weinig focus en ontbeert concrete uitwerking en een verantwoorde financiële onderbouwing. De vele ideeën zijn wollig en klinken als plannen van gisteren en niet van morgen. Ook zijn er te weinig ‘jonge en frisse’ invloeden in verweven,’ aldus de onafhankelijke adviesraad.

Het college maakte eerder dit najaar bekend te willen stoppen met subsidiëring, vanwege de oplopende tekorten. Een faillissement van het museum leek daarmee aanstaande maar kunstliefhebber Marius Touwen bood als geldschieter hulp door een lening te verstrekken. Het museum kreeg daarna een nieuwe kans van het gemeentebestuur en heeft nu een Masterplan gepresenteerd. 

BROEDPLAATS

Het museum geeft daarin aan goed naar de standpunten van de lokale politiek te hebben geluisterd. ‘De grote behoefte om het museum meer relevant te maken voor Amstelveen heeft zich nu vertaald in een huiskamer en broedplaats voor Amstelveen op de begane grond en de (inter)nationale tentoonstellingsprogrammering op de eerste verdieping. ‘Het Cobra Museum gaat het creëren van maatschappelijke waarden, concreet gericht op thema’s die spelen in Amstelveen, centraal stellen. Samen met de inwoners, scholen, culturele en maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente maken wij van het Cobra Museum een plek waar je elkaar tegenkomt, schoonheid en troost beleeft en ontmoeting en inspiratie creëert en ervaart. Kinderen en kunstenaars kunnen hun talent tot bloei laten komen. Het Cobra Museum als levendige en vitale broedplaats en huiskamer van de stad,’ aldus het masterplan. Het Cobra Museum zal het masterplan samen met Marius Touwen op woensdag 15 november toelichten tijdens een raadsgesprek.

ONVOLDOENDE VERNIEUWEND

De AAC heeft voorafgaand reeds een advies uitgebracht aan het gemeentebestuur. Daaruit blijkt dat de adviesraad niet tevreden is over hetgeen het museum op papier heeft gezet. Volgens de AAC geeft het Masterplan onvoldoende vertrouwen in een duurzame exploitatie en wordt van de gemeente verwacht een onevenredig grote financiële bijdrage te leveren. De adviesraad vreest ook dat de continuering van de huidige samenstelling van de organisatie, de kans van herhaling van dezelfde problemen in de toekomst vergroot. De AAC stelt ook dat toekomstplannen, zoals de tentoonstellingsprogrammering onvoldoende vernieuwend zijn en niet aansluiten bij de huidige tijd. 

FINANCIERING KWETSBAAR

De ACC vindt de bijdrage de Marius Touwen levert zeer summier. ‘De financiering blijft daardoor nog kwetsbaar. De heer Touwen staat garant maar investeert niet. Daarbovenop wordt nog een lening van 2 miljoen euro van de gemeente gevraagd (om achterstallig onderhoud aan het gebouw weg te werken, red.) . De schuldenlast neemt daardoor voor het museum alleen maar nog meer toe en de schuldeiserspositie van de gemeente wordt nog risicovoller.’

De adviesraad noemt het ook een gemiste kans dat het Cobra Museum geen strategische verder gaande samenwerking met het andere museum in de gemeente aangaat, te weten Museum JAN.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie