De tentoonstelling 'Grenzeloos en Vrij' die nu te zien is in het Cobra Museum.
De tentoonstelling 'Grenzeloos en Vrij' die nu te zien is in het Cobra Museum. Foto: Peter Tijhuis

College Amstelveen bereid tot overleg over toekomstscenario’s Cobra Museum

13 september 2023 om 13:33 Kunst

AMSTELVEEN Het college van B en W laat weten bereid te zijn om op zeer korte termijn met het Cobra Museum in gesprek te gaan om eventuele vervolgstappen en toekomstscenario’s te bespreken. Het college reageert daarmee op een brief van de museumorganisatie die stelt dat er door de kredietverstrekking door kunstliefhebber Marius Touwen tijd is ontstaan om samen met het gemeentebestuur tot een nieuwe toekomstbestendige basis voor museale moderne kunst in Amstelveen te komen. Het college laat echter ook dat die brief geen verdere gevolgen heeft voor het raadsvoorstel om te stoppen met financiële steun van het museum dat vanavond besproken wordt.

Het museum wil de komende jaar, in samenspraak met de gemeente, tot een alternatief museumconcept komen. Volgens de museumorganisatie is doorgaan op de huidige voet, ongewenst. ‘De financiering is ontoereikend om de ambities en een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken,’ stelt het museum in een brief aan de gemeenteraad.

‘FINANCIERING STRUCTUREEL VERHOGEN’

In een van de voorstellen die het Cobra Museum hiervoor doet, moet de financiering structureel verhoogd worden zodat het museum voor een aantrekkelijkere programmering kan zorgen en de bedrijfsvoering versterkt kan worden. Opdracht daarbij is dan volgens het museum om samen met de gemeente op zoek te gaan naar aanvullende financiering op de bestaande bronnen van gemeente en de eigen inkomsten.

IETS NIEUWS DOEN

Een tweede optie die het museum aandraagt is om ‘iets nieuws te gaan doen’. Dat kan bijvoorbeeld een heel andere invulling van het museum, een internationale samenwerking of een verhuizing zijn. Het museum vraagt het gemeentebestuur om de voorwaarden te scheppen om negen maanden de tijd te nemen om tot een voldragen oplossing te komen, zonder dat de continuïteit van het Cobra Museum in het geding is.

NIET OPPORTUUN

Het college laat in een reactie echter weten deze twee opties bij voorbaat niet opportuun te vinden, gezien de aanvullende hoge kosten die hiermee gemoeid zijn. Doorgaan op dezelfde voet is ook volgens B en W geen optie. ‘Het museum heeft eveneens sinds 2018 meerdere kansen gekregen een toekomstbestendig meerjarenplan bij de gemeente aan te leveren,’ stelt het college resoluut in een brief aan de gemeenteraad.

PUBLIEKE TAAK

Onvrede is er echter ook aan de kant van de museumorganisatie. ‘De gemeente ziet het Cobra Museum niet als een eigen publieke taak waar een stabiele financiering bij past die de gezamenlijke ambities haalbaar maakt, maar als een externe organisatie waar structureel te veel gemeenschapsgeld heen moet,’ aldus het museum in de brief aan de gemeenteraadsleden.

Het college van B en W laat weten eventueel te nemen vervolgstappen vanavond graag te willen bespreken met de gemeenteraad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie