In het Cobra Museum was eerder dit jaar een drieluik met Deense moderne kunst te zien.
In het Cobra Museum was eerder dit jaar een drieluik met Deense moderne kunst te zien. Foto: Peter Tijhuis

College Amstelveen: ‘Problemen Cobra Museum met lening geldschieter niet opgelost’

12 september 2023 om 16:37 Kunst

AMSTELVEEN Met de lening van 700.00 euro die kunstliefhebber Marius Touwen aan het Cobra Museum wil verstrekken, zijn de kernproblemen van het museum niet opgelost. Dat meldt het Amstelveense college van B en W in een brief aan de gemeenteraad over de laatste stand van zaken rond het in financiële nood verkerende Cobra Museum. Het college stelde de gemeenteraad vorige week voor om het museum geen financiële steun meer te verlenen vanwege de oplopende tekorten.

Het college wijst de raad erop dat het aanbod van Marius Touwen een lening is en geen gift. “Het is belangrijk om te realiseren dat met deze lening de schuldenlast van het museum alleen maar toeneemt en daarmee de financiële positie verder verslechtert. De jarenlange verliezen waarmee het museum te maken heeft, zijn met deze lening niet opgelost. Dat geldt ook voor de algemene reserves die inmiddels zijn uitgeput.’

LIQUIDITEITSPROBLEMEN

Dankzij de lening kan het Cobra Museum mogelijk tot het einde van dit jaar wel aan haar directe betalingsverplichtingen kan voldoen, waaronder het uitkeren van salarissen en vrijwilligersvergoedingen en overige verplichtingen. De acute liquiditeitsproblemen waarmee het museum te kampen had, zijn daarmee voorlopig van de baan. Inmiddels heeft het Cobra Museum de gemeente ook laten weten dat het verzoek aan de gemeente om garant te staan voor een banklening van 700.000 euro, dan wel voor het verstrekken van een lening, komt te vervallen.

TEGENVALLENDE BEZOEKERSAANTALLEN

Het college stelt dat de lening de kernproblemen van het museum echter niet oplost. “Er is sprake van een risicovolle bedrijfsvoering en het ontbreekt aan een duurzaam meerjarenplan op de korte en middellange termijn die noodzakelijk is voor een gezondebedrijfsvoering en een aantrekkelijk cultuuraanbod. Tevens vallen de bezoekersaantallen structureel tegen ten opzichte van de prognoses.

Het college laat ook weten niet bekend te zijn met de voorwaarden waaronder deze lening verstrekt wordt. Het het Cobra Museum is nog bezig om de details van de overeenkomst met Marius Touwen uit te werken.

UITSTEL VAN BETALING

Ondanks de nieuw aangekondigde lening, vraagt het Cobra Museum de gemeente wel om uitstel van betaling van alle openstaande vorderingen bij de gemeente. Ook vraagt het om een betalingsregeling voor 2024 overeen te komen en het laatste kwartaal van de subsidie over 2023 alsnog te voldoen.

Ondanks de recente ontwikkeling vraagt het college de gemeenteraad om de ingelaste extra raadsvergadering van 13 september over Cobra Museum gewoon door te laten doorgaan. B en W willen graag verder in gesprek treden met de gemeenteraad over de koers die de raad wil varen met het museum.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie