Het Cobra Museum verkeert in grote financiële problemen.
Het Cobra Museum verkeert in grote financiële problemen. Foto: Cobra Museum

Cobra Museum in zeer zwaar weer: college wil geen financiële steun meer bieden

5 september 2023 om 17:00 Kunst

AMSTELVEEN Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om geen financiële steun meer te verlenen aan het Cobra Museum. Dat betekent dat er geen garantie of lening wordt verstrekt voor het huidige liquiditeitstekort van 700.000 euro over 2023 en dat er ook geen aanvullende subsidie voor 2023 wordt toegekend. Ook stelt het college voor om vanaf 2024 geen aanvullende subsidie meer te verstrekken. Het daardoor vrijkomende bedrag van 1,2 miljoen wil het college vanaf 2024 jaarlijks reserveren voor de cultuurbegroting. De gemeenteraad buigt zich woensdag 6 september over de situatie in een raadsgesprek en neemt op 13 september tijdens een extra raadsvergadering een besluit.

Het Cobra Museum verkeert in een ernstige financiële crisis. Volgens het college is er al sinds 2003 sprake van voortdurende verliezen. ‘De omvang van het beoogde kastekort van dit jaar, naar schatting zeven ton, is alarmerend,’ zo stellen B en W. Voor het college is dat reden om de gemeenteraad te adviseren de financiële steun te staken. “Gelet op de verliezen en de toenemende schuldenlast vinden wij het niet meer verantwoord het museum financieel te ondersteunen,” aldus wethouder Herbert Raat (Kunst en Cultuur).

UITSTEL VAN BETALING

Het college wil het Cobra Museum wel uitstel van betaling verlenen tot 1 januari 2024 voor alle vorderingen van de gemeente tot en met december 2023. Daaronder vallen de huurtermijnen van juni tot en met december 2023 (287.000 euro), de coronaschulden (202.000 euro) en de overige vorderingen van in totaal 52.000 euro. Daarmee wordt het museum in de gelegenheid gesteld om in ieder geval de salarissen van het personeel en overige verplichtingen, zoals vrijwilligersvergoedingen, de komende maanden te kunnen voldoen. 

Ook wil het college de museumorganisatie hiermee in staat stellen om een reorganisatie met een sociaal plan op te stellen of een liquidatie te organiseren. In verband daarmee stellen B en W ook voor om wel de subsidie van 319.000 over het vierde kwartaal van 2023 aan het museum uit te keren, tenzij voortijdig het faillissement wordt aangevraagd. 

RISKANTE BEDRIJFSVOERING

De financiële problemen van het museum zijn volgens het college van B en W het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, waarbij problemen te laat werden onderkend en oplossingen onvoldoende werden nagestreefd. ‘Uit het DSP-rapport* blijkt dat het Cobra Museum sinds 2003 slechts twee jaar een positief bedrijfsresultaat heeft behaald. Omdat de stichting die het museum exploiteert tot 1 juli 2020 door de gemeente werd ondersteund op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst, kon de gemeente niet eerder ingrijpen. Na de coronaperiode heeft de gemeente een nieuwe subsidiesystematiek ingevoerd voor culturele instellingen die per 2024 van start gaat. Hierdoor is het nu wel mogelijk om de subsidierelatie te herzien,’ zo meldt de gemeente in  een persbericht.

“Het DSP-rapport laat een duidelijk patroon zien. Het Cobra Museum lijdt al jaren verliezen,” zegt wethouder Raat. “De gemeente geeft jaarlijks een subsidie van ruim 1,2 miljoen. Dat is afgezet tegen jaarlijkse bezoekersaantallen van gemiddeld 50.000 of 40.000 een bedrag van respectievelijk circa 24 tot 30 euro per toegangskaartje. Het gaat om publiek geld waar wij zorgvuldig mee moeten omgaan.”

GEDACHTEGOED COBRA-BEWEGING

Raat benadrukt dat hij het belang van kunst en cultuur onverminderd onderstreept. “We bezuinigen niet op cultuur en vinden het belangrijk dat er een sterke culturele infrastructuur is in Amstelveen. We willen dat het gedachtegoed van Cobra aan Amstelveen verbonden blijft, maar dat kan ook in een andere culturele vorm. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad en de inwoners van Amstelveen hoe de 1,2 miljoen binnen de kunst en cultuur besteed moet worden. We willen graag onze waardering uitspreken voor de medewerkers en vrijwilligers van het Cobra Museum. De huidige situatie doet niets af aan hun inspanningen in de afgelopen jaren.”

,

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie