Het Cobra Museum kampt met een groot financieel tekort.
Het Cobra Museum kampt met een groot financieel tekort. Foto: Cobra Museum

Cobra Museum in acute financiële problemen, gemeente geschrokken

22 augustus 2023 om 17:49 Kunst Tips van de redactie

AMSTELVEEN Het Cobra Museum in Amstelveen verkeert in acute financiële problemen. Het verwachte tekort over 2023 bedraagt 700.000 euro. Volgens het museum is er door tegenvallende bezoekersaantallen en veel hoger uitpakkende kosten een acuut liquiditeitsprobleem ontstaan. Het museum heeft de gemeente om een garantstelling voor een banklening gevraagd. Het college van B en W meldt in brief aan de gemeenteraad dat het is geschrokken van de gepresenteerde financiële situatie en de gevolgen daarvan. Het college beraadt zich op basis van de recent verstrekte informatie over de te volgen stappen.

Wethouder Herbert Raat (Kunst en Cultuur) noemt de huidige situatie ongekend en gaat zich met de gemeenteraad beraden over hoe nu verder te handelen. “Ik ben voor het stimuleren kunst en cultuur, maar er zijn in Amstelveen geen heilige koeien of prestigeprojecten waar we alles aan ondergeschikt maken,” geeft hij vooraf als signaal af. “We moeten nu eerst de zaken op een rijtje zetten. We kunnen niet zomaar garant gaan staan. Het gaat niet om een bedrag van 30.000 euro. Bovendien moeten we dan ook vertrouwen hebben in het financiële beleid van het museum. Ik ben niet anti-Cobra maar het moet ergens toe leiden. Een dergelijk bedrag heeft ook grote invloed op de gemeentebegroting en daar gaat de gemeenteraad over.”

ZORGEN OVER BEDRIJFSVOERING

Al sinds 2018 bestaan er bij de gemeente zorgen over de bedrijfsvoering en de daaruit voortvloeiende financiële situatie en toekomst van het Cobra Museum. Er is inmiddels sprake van een structureel financieel tekort en de algemene reserves steeds verder afgenomen. ‘Ondanks de vele gesprekken is het museum niet meteen realistisch verbeterplan gekomen,’ meldt het college in de brief aan de gemeenteraad.

GESPREK

Op 4 juli heeft op verzoek van wethouder Raat een gesprek plaatsgevonden met de bestuursvoorzitter van de Raad van Toezicht van het Cobra Museum. Daar is het vastgestelde tekort van 350.000 euro over 2022 besproken. De wethouder vroeg de Raad van Toezicht om zo snel als mogelijk met een verklaring voor dit tekort te komen en met een prognose van de financiële situatie te geven voor 2023. ‘Op maandag 21 augustus, 2,5 uur voordat het bestuurlijke gesprek met de museumdirectie en de Raad van Toezicht zou plaatsvinden, ontvingen wij pas een reactie in de vorm van een document met hoofdpunten,’ meldt het college. Daaruit bleek dat het verwachte tekort over dit jaar groter nog veel groter is dan verwacht en is opgelopen naar 700.000 euro.  

BESLUIT MEERJARIGE SUBSIDIE UITGESTELD

Het eerder vastgestelde tekort was de reden dat het goedkeuren van de aanvraag voor de meerjarige subsidie van het Cobra Museum is uitgesteld. Het risico om voor 4 jaar subsidie toe te kennen, jaarlijks 1,2 miljoen euro, vond het college vooralsnog te groot. Nu blijken de financiële problemen volgens de brief aan de gemeenteraad nog ernstiger te zijn. 

BERADEN

Wethouder Raat kan niet aangeven of de huidige situatie tot mogelijke sluiting van het museum zou kunnen leiden. “Ik weet het gewoon niet. We moeten ons eerst beraden en bekijken hoe we nu verder kunnen gaan. Maar er moeten niet jaar na jaar tekorten komen. Ik ga geen geld bij andere culturele instellingen zoals de muziekschool of de schouwburg weghalen om het Cobra Museum te kunnen steunen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie