Afbeelding
Cobra Museum en Museum JAN

Advies: ‘Breng Museum JAN en Cobra Museum samen in één organisatie’

12 april 2023 om 13:24 Kunst

AMSTELVEEN Een fusie van het Cobra Museum met Museum JAN is de beste keuze voor Amstelveen. Dat concludeert de DSP-groep na onderzoek van diverse toekomstscenario’s voor het Cobra Museum. Na een fusie zal er op termijn sprake zijn van één overkoepelende museumorganisatie met één directie en één Raad van Toezicht. Deze organisatie kan volgens het advies een aantrekkelijk tentoonstellingsprogramma bieden op twee locaties: het Cobra Museum in het Stadshart en Museum JAN in het Oude Dorp. De twee musea hebben in een reactie laten weten de mogelijkheden van intensieve samenwerking te gaan verkennen.

Sinds 2018 is de toekomst van het Cobra Museum onderwerp van gesprek tussen het museum en de gemeente Amstelveen. Dat mede in verband met de beëindiging van de vaste subsidierelatie in 2024 en de overgang op een andere wijze van subsidiëring. In verband daarmee heeft de gemeente de DSP-groep ingeschakeld om vier toekomstscenario’s te toetsen. Daaruit is nu de variant die uitgaat van een verregaande samenwerking/fusie tussen het Cobra Museum en Museum JAN als beste optie naar voren gekomen.

LOKAAL DRAAGVLAK

Volgens het onderzoek van de DSP-groep is Amstelveen te klein voor twee kunstmusea. Een fusie biedt volgens het advies ruimte voor een breed gedragen museum in en voor Amstelveen. Zo wordt mogelijk om een breed gedragen maatschappelijk activiteitenprogramma (waaronder educatieve activiteiten) uit te voeren. Dit kan naast de inhoudelijke tentoonstellingen (waaronder die van een kerncollectie Cobra) uitgevoerd worden. Daarmee zal volgens de DSP-groep de maatschappelijke waarde van de musea voor Amstelveen en het lokale draagvlak toenemen.

Ook verwacht de adviesorganisatie dat werving van (betalende) bezoekers, sponsors en fondsen aan kracht en aan effectiviteit zal winnen. Na een fusie kan de huidige subsidierelatie met beide musea worden gecombineerd tot een subsidie voor de nieuwe gefuseerde organisatie. De omvang van de toekomstige subsidie moet volgens het advies daarbij wel minimaal de optelsom van de huidige subsidiebudgetten zijn. 

SAMENWERKING VERKENNEN

Op donderdag 23 maart is het rapport op het raadhuis gepresenteerd aan de directeur en bestuursvoorzitter van het Cobra Museum en de directeur en voorzitter van de Raad van toezicht van Museum JAN. Tijdens deze bijeenkomst is door de musea nadrukkelijk de intentie uitgesproken om een dergelijke intensieve samenwerking/fusie nader te gaan verkennen. Daarbij zullen onder meer de kansen en risico’s van een nieuw constructie ter tafel komen. B en W zullen waar nodig in dat proces ondersteuning bieden, zo meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. 

Het Cobra Museum en Museum JAN komen voor de zomer met een terugkoppeling. Naar aanleiding daarvan en van het daarop volgende advies van de Amstelveense Adviescommissie Cultuur (AAC) wordt het advies voorgelegd aan de gemeenteraad. dat zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden.

MEER RESULTAAT

De AAC heeft inmiddels ook kennis genomen van het rapport. Naar aanleiding hiervan beaamt de commissie dat de gemeente Amstelveen qua omvang gebaat is bij een museumorganisatie waaronder de beide musea ressorteren. De commissie verwacht ook dat de beoogde samenwerking meer resultaat zal genereren. Wel is volgens de AAC verbetering van het gebouw van het Cobra Museum noodzakelijk. De AAC zal komende periode worden betrokken in de ontwikkeling van beide musea.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie