Herbert Raat in het depot van het Cobra Museum in Amstelveen.
Herbert Raat in het depot van het Cobra Museum in Amstelveen. Archieffoto: gemeente Amstelveen/Anko Stoffels

Cultuurwethouder Raat: ‘Goede zaak om subsidies van tijd tot tijd te herijken’

Kunst

AMSTELVEEN Wethouder Herbert Raat (Kunst & Cultuur en Financiën) vindt het een goede zaak om subsidies van tijd tot herijken. “Het gaat immers om gemeenschapsgeld dat goed besteed moet worden. Het is niet goed om in lengte van jaren hetzelfde te blijven doen.” Dat zegt hij in toelichting op het voorstel van B en W om een meerjarige subsidiestructuur voor culturele instellingen in te voeren. Het gaat daarbij om subsidies voor een periode van vier jaar waarbij de gemaakte afspraken op vaste momenten geëvalueerd worden.

Raat wil af van langlopende afspraken zoals die in het verleden bijvoorbeeld met het Cobra Museum gemaakt zijn. “In 2008 zijn daar afspraken mee gemaakt met een duur van 12 jaar. Ik vind dat ongezond. Toen we in 2010 als gemeente moesten bezuinigen, konden we niet op de subsidie aan die instelling korten, omdat die contractueel was vastgelegd. Ik vind het beter om zaken bijtijds te kunnen herijken zonder dat er sprake is van heilige huisjes.”

De nieuwe subsidieregeling moet instellingen ook stimuleren om te blijven vernieuwen en mogelijkheden te creëren om in te springen op nieuwe ontwikkelingen. “In 4 of 5 jaar tijd kunnen er veel zaken veranderen. Het is daarom beter om niet aan langlopende afspraken gebonden te zijn en indien nodig het publieke geld anders in te kunnen zetten.”

VRUCHTEN Sinds 2019 heeft onder meer Museum JAN (voorheen Museum Van der Togt) meegedraaid in een proef met een meerjarige subsidieregeling. Het museum ontving een subsidie voor een periode van drie jaar. Vorig jaar is uit een tussenevaluatie gebleken dat het museum met de verleende subsidie mede door het zoeken naar samenwerkingen het optimale maatschappelijke effect bereikt. De meerjarige subsidieregeling lijkt hiermee volgens het college van B en W vruchten af te werpen.

ARBEIDSCONTRACTEN In het nu gepresenteerde voorstel voor de meerjarige subsidiestructuur wordt in plaats van 3 jaar een termijn van 4 jaar voorgesteld. “In overleg met de culturele instellingen bleek 4 jaar een betere termijn om voldoende tijd te hebben om zaken te kunnen regelen en arbeidscontracten te kunnen sluiten,” licht Raat toe. “Met de basissubsidie voorkomen we ook dat instelling van project naar project hobbelen.”

Naast de basissubsidie voor vier jaar kunnen culturele instelling voor eventuele aanvullende financiering een aanvraag doen voor projectsubsidies. “Het moet dan om een idee gaan dat aansluit bij de maatschappelijke behoefte,” aldus Raat.

advertentie
advertentie