Wethouder Herbert Raat op bezoek bij kunstenaar Inbar Hasson in haar atelier in A24.
Wethouder Herbert Raat op bezoek bij kunstenaar Inbar Hasson in haar atelier in A24. Anko Stoffels

Getalenteerde kunstenaars krijgen ruimte en kansen in nieuw atelierbeleid Amstelveen

4 juni 2021 om 08:30 Kunst

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen vernieuwt haar atelierbeleid. Voor lokale kunstenaars zal een bruisend klimaat worden gecreëerd waarin kansen voor ontwikkeling en vernieuwing centraal staan. De kunstenaars, de gebruikers van de ateliers, en de Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) hebben hun input gegeven om te komen tot een breed gedragen atelierbeleid.

De gemeente wil dat de kunstenaars de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en stelt daarom achttien gemeentelijke ateliers beschikbaar verdeeld over twee locaties: Ateliers 2005 in de voormalige school aan de Van Weerden Poelmanlaan en A24 aan de Amsterdamseweg.

“Het is belangrijk dat kunstenaars een plek hebben om hun werk uit te oefenen, elkaar te inspireren en hun werk te delen met het publiek”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur).

CULTUURAGENDA In de Cultuuragenda 2020-2024 is opgenomen dat de ateliers beter moeten worden ingezet voor actieve, professionele kunstenaars. “Bij de vaststelling van de Cultuuragenda 2020-2024 is een motie over een transparant atelierbeleid unaniem aangenomen. In het nieuwe atelierbeleid moet meer aandacht uitgaan naar transparantie, doorstroming en stimulering van talent. Dit hebben we meegenomen in het nieuwe atelierbeleid”, aldus de wethouder.

Met dit atelierbeleid wil het college een positieve impuls geven aan de ateliers. Bovenal geldt dat het beleid transparant moet zijn. Elke kunstenaar moet kunnen weten hoe de inschrijving en toewijzing van een atelier is geregeld. De professionaliteit van kunstenaars wordt daarom op basis van heldere criteria getoetst.

TALENT Het aantrekken en behouden van talent vraagt om een investering van de gemeente. Om ervoor te zorgen dat talent voldoende kansen krijgt stimuleert de gemeente startende kunstenaars om zich te ontwikkelen in Amstelveen. Door het delen van ateliers verder te stimuleren wordt het optimale gebruik en de doorstroming van ateliers bevorderd.

TEGENPRESTATIE Een maatschappelijke tegenprestatie wordt verplicht voor de huur van een gemeentelijk atelier. Bovendien wordt van kunstenaars verwacht dat zij meewerken aan de openstelling en verlevendiging van de ateliers. Dit laatste vindt het college erg belangrijk. Zowel voor de kunstenaars die op deze manier de kans krijgen om hun werk tentoon te stellen, als voor de Amstelveners die op deze manier kunnen genieten van kunst in de nabije omgeving.

Het nieuwe atelierbeleid ligt op 7 juli ter besluitvorming voor in de gemeenteraad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie