Het monumentale garagepand aan de Amsterdamseweg.
Het monumentale garagepand aan de Amsterdamseweg. Foto: gemeente Amstelveen

Raad van State wijst bezwaar tegen monumentenstatus garagepand Amsterdamseweg af

1 mei 2023 om 16:46 Historie Tips van de redactie

AMSTELVEEN De Raad van State heeft het bezwaar afgewezen dat de eigenaar van een voormalig garagepand aan de Amsterdamseweg 484-488 had ingediend tegen de aanwijzing van het pand als gemeentelijk monument. Daarmee is een einde gekomen aan een langlopende bezwaarprocedure. 

De vastgoedontwikkelaar was sinds 2016 in gesprek met het college van B en W over de herontwikkeling van de locatie van het garagepand met twee bovenwoningen aan de Amsterdamseweg 484-488. In juni 2017 werd de ontwikkelaar ook eigenaar van het complex.

Enkele maanden daarvoor (op 27 maart 2017) had de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit het gemeentebestuur geadviseerd om het pand aan de Amsterdamseweg aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college van B en W heeft die procedure om daartoe over te gaan, op verzoek van de ontwikkelaar tijdelijk aangehouden. Die werd zo in de gelegenheid gesteld om met een passend plan voor de herontwikkeling van het pand te komen. 

HISTORISCH AMSTELVEEN 

Een jaar later (op 29 juli 2018) diende de Vereniging Historisch Amstelveen een verzoek bij het college om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college heeft de eigenaar op 14 augustus 2018 per brief op de hoogte gesteld van zijn voornemen om hiertoe over te gaan. Die diende daarop een zienswijze met bezwaren tegen de aanwijzing in.

Op 18 december 2018 is het college formeel tot de aanwijzing overgaan. Volgens B en W werd het vertrouwensbeginsel daarmee niet geschonden, omdat de de ontwikkelaar ten tijde van de eigendomsoverdracht van het pand op de hoogte was van de mogelijke aanwijzing van het pand als monument. Ook was er nog geen overeenstemming over het plan voor herontwikkeling op deze locatie dat deze in juli 2018 had gepresenteerd.

GEEN TOEZEGGING

De eigenaar tekende bij de rechtbank beroep aan tegen de aanwijzing. Die wees dat beroep af. De rechtbank stelde onder meer dat de nadruk in de gesprekken tussen de eigenaar en het college weliswaar lag op sloop en nieuwbouw van het pand, maar dat van een concrete toezegging dat het pand niet zou worden aangewezen als monument nooit sprake is geweest. De rechter oordeelde ook dat de eigenaar uit de mededeling naar aanleiding van het gesprek in juli 2018 dat het plan positief was ontvangen, niet mocht afleiden dat er overeenstemming was op bestuurlijk niveau. 

LINTBEBOUWING 

De eigenaar tekende vervolgens hoger beroep aan tegen het besluit van de rechter bij de Raad Van State. Die heeft nu ook de gemeente in het gelijk gesteld. Het college van B en W heeft op de zitting bij de Raad van State wel gesteld dat er inderdaad gesprekken zijn geweest en dat alle opties toen op tafel lagen, maar dat er wel grenzen waren, waaronder de eis dat het plan zou passen in de lintbebouwing. Verder benadrukte het college dat er ambtelijk noch bestuurlijk groen licht was voor het ontwerp voor herontwikkeling.

Volgens de Raad van State is er geen documentatie beschikbaar van de gesprekken die met de eigenaar in de periode tussen april 2017 en juli 2018 zijn gevoerd, zodat de bestuursrechter ook daaruit niet kan afleiden dat de eigenaar erop mocht vertrouwen dat het college het pand niet als monument zou aanwijzen. Ook zijn er volgens de hoogste bestuursrechter geen andere stukken waaruit blijkt dat er van de kant van het college instemming was met het ontwerp voor herontwikkeling van het pand. 

ONGEGROND

Volgens de Raad van State heeft de eigenaar niet aannemelijk gemaakt dat van de kant van de overheid toezeggingen zijn gedaan of gedragingen zijn verricht waaruit deze kon en mocht afleiden dat het college het pand niet als monument zou aanwijzen. De Raad van State heeft het hoger beroep dan ook afgewezen.

MARKANT HISTORISCH PAND

Het voormalige KwikFit-pand is in 1924 gebouwd als garage Zenith met bovenwoningen, naar ontwerp van de gebroeders Esther, en is een bekend en markant historisch pand met kenmerken van de Amsterdamse school. Het pand heeft een unieke en opvallende vormgeving met veel glas-in-loodramen. Volgens de Vereniging Historisch Amstelveen is het uniek dat een garage uit deze periode nog zo gaaf is. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie