Rijksmonument de Oude Molen langs de Amstel.
Rijksmonument de Oude Molen langs de Amstel. Google

Provincie stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor restauratie rijksmonumenten

Historie

AMSTELVEEN In 2022 is er opnieuw 5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. De subsidieregeling is bedoeld voor rijksmonumenten zoals kerken, molens, boerderijen en buitenplaatsen. In Amstelveen zijn momenteel ruim veertig panden aangewezen als Rijksmonument.

Restauraties in combinatie met verduurzamingsmaatregelen komen eerder in aanmerking voor de subsidie. Eigenaren kunnen vanaf 30 mei tot en met 1 augustus subsidie aanvragen.
De subsidiegelden zijn bedoeld voor sobere en doelmatige restauratie. De komende jaren richt de provincie zich met name op religieus en agrarisch erfgoed, uitgebreid met buitenplaatsen en landgoederen. De monumenten dienen niet als woonhuis zijn gebouwd en moeten voor het publiek toegankelijk zijn.
De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie verdeelt de subsidiegelden die door rijk en provincie beschikbaar worden gesteld. Veel eigenaren van monumenten willen hun pand in goede conditie houden of willen het een nieuwe functie geven. De afgelopen jaren heeft de provincie met deze subsidie honderden eigenaren geholpen om snel te kunnen starten met een restauratie. Per jaar worden gemiddeld veertig restauraties gehonoreerd.

[AANVRAGEN] De ‘Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2022’ is opengesteld vanaf maandag 30 mei  tot en met uiterlijk maandag 1 augustus, 17.00 uur. In die periode kunnen aanvragen worden ingediend. Meer informatie staat vanaf eind mei op www.noord-holland.nl (kijk bij digitaal loket)

advertentie