Subsidie voor cultuurhistorische activiteiten in Amstelveen en/of Ouder- Amstel

10 februari 2024 om 21:40 Historie Deel je nieuws

De Stichting Aemstellant is een stichting met als doel cultuurhistorische activiteiten in de gemeenten Amstelveen en/of Ouder- Amstel te bevorderen en te ondersteunen. Dit doet de stichting door het verstrekken van een financiële bijdrage aan activiteiten op dit gebied. Onder cultuurhistorische activiteiten wordt bijvoorbeeld verstaan:

 Onderzoek en documentatie; Publicaties; Tentoonstellingen; Wandelroutes; Etc. 

Subsidie

Voor subsidie komen met name kleinschalige (deel-) projecten in aanmerking. Het toe te kennen  bedrag zal per aanvraag ongeveer vijfhonderd euro bedragen en bij uitzondering hoger zijn.

De aanvraag dient voorafgaand aan het project plaats te vinden. Achteraf dient een financiële verantwoording te worden overlegd.

Aanvraagformulier

Indien u een project heeft dat naar uw mening past binnen de kaders van de Stichting Aemstellant, dan kunt u het aanvraagformulier voor een subsidie indienen.

Het aanvraagformulier is te downloaden van de website van de stichting: www.aemstellant.nl of schriftelijk of per email te verkrijgen bij de secretaris van de stichting Aemstellant, p/a Essenlaan 58, 1185 KG Amstelveen: info@aemstellant.nl

Aanvragen dienen uiterlijk op 1 maart 2024 binnen te zijn.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie