D66-lijsttrekker Floor Gordon en partijvoorzitter Shivan Boendie met het partijprogramma.
D66-lijsttrekker Floor Gordon en partijvoorzitter Shivan Boendie met het partijprogramma. D66 Amstelveen

D66 kiest in partijprogramma voor ‘de beste scholen’

28 januari 2022 om 18:05 Gemeenteraadsverkiezingen

AMSTELVEEN Kleinere klassen, woningen voor starters en doorstromers, een nieuw bos en een NS-station in Amstelveen-Zuid. Dat zijn enkele opvallende punten uit het partijprogramma van D66 voor de raadsverkiezingen. D66 bezet nu 7 van de 37 zetels in de raad.

D66 wil dat Amstelveense scholen de beste zijn, met ruimte voor álle kinderen. Met moderne schoolgebouwen, een divers aanbod en voldoende goede leraren. En kleinere klassen om het maximale uit kinderen te halen. Kleinere klassen verlagen de werkdruk voor leraren zodat die meer aandacht aan iedere leerling kunnen besteden. “Bijvoorbeeld aan kinderen met dyslexie of een taalachterstand,” zegt D66-lijsttrekker Floor Gordon. “Amstelveen heeft een sterk internationale bevolking. Soms dreigen zelfs heel slimme leerlingen achterop te raken omdat ze de taal nog niet goed beheersen. Dat willen we voorkomen.” 

D66 wil ook jeugdhulp op schoolniveau organiseren, zodat kinderen die het nodig hebben, eerder hulp krijgen. Scholen moeten een vast zorgteam hebben met tenminste een schoolpedagoog, een -verpleegkundige, een -psycholoog en iemand van jeugdhulp. Verder streeft D66 naar ‘rijke schooldagen’ met sport, kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur.

WONEN Veel aandacht heeft D66 voor woningbouw. “Wij streven naar betaalbare huizen voor met name starters en doorstromers in het middensegment,” zegt Gordon. Minder nadruk ligt er op ouderenwoningen: “Veel ouderen blijven liever in de grotere woningen waar ze al jaren wonen, vaak omdat een ouderenwoning duurder is.” D66 is blij dat in bouwplannen die nu op stapel staan, 20 procent aan sociale woningen is opgenomen. Dat is minder dan de ruim 30 procent die Amstelveen nu heeft, maar Harmen van der Steenhoven, fractieleider van D66 en tweede op de kieslijst, zegt: “Gebleken is dat 19 procent van de inwoners in Amstelveen op basis van inkomen voor een sociale woning in aanmerking komt. Daar zitten we met 20 procent nog net boven.”

Bouwen mag niet ten koste gaan van groen. Als tegenwicht denkt D66 over een groene corridor of zelfs nieuw bos in de Noorder Legmeerpolder in Amstelveen-Zuid. Verder zet D66 volop in op de energietransitie. Het wil Amstelveen koploper maken op gebieden als het terugdringen van broeikasgassen, duurzame energie, isolatie en schone mobiliteit. Daarbij worden vooral zonne-energie en aardwarmte belangrijk. “Wij willen Amstelveen goed achterlaten voor volgende generaties,” aldus Gordon.

NS-STATION Een andere D66-wens is een station. “Voor Amstelveen-Noord is station Amsterdam-Zuid dichtbij, maar ook vanuit Amstelveen-Zuid moet je snel in de trein kunnen stappen,” vindt Van der Steenhoven. Hij erkent dat een spoorlijn er niet binnen een paar jaar ligt: “Maar het Rijk stelt nu miljarden beschikbaar voor een groeifonds. Wellicht biedt dat mogelijkheden. Je kunt ook denken aan een tram of metro naar Schiphol of aan het uitbreiden van de tram langs de N201 bij Uithoorn richting Aalsmeer of vanuit Westwijk met een zijtak naar Schiphol. Er zit duidelijk een gat in het ov in Amstelveen-Zuid.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie