Atilla Meulenbelt, de voorzitter van Retail Amstelveen.
Atilla Meulenbelt, de voorzitter van Retail Amstelveen. Naomi Heidinga

Retail Amstelveen is nieuwe naam voor belangenvereniging winkeliers

26 september 2023 om 15:02 Economie

AMSTELVEEN De Vereniging van Amstelveense Detaillisten verandert haar naam in Retail Amstelveen. “Deze naam dekt de lading beter dan de oude: we zijn een vereniging voor retailers in Amstelveen,” vertelt voorzitter Atilla Meulenbelt. Hij vormt samen met Donald Wegman en Paul Leenders het dagelijks bestuur van de vereniging. “Bovendien moesten we in het verleden nog wel eens uitleggen waar VAD voor stond, of wat we deden. Niet alleen winkeliers zijn bij ons aangesloten, maar ook andere ondernemers in de dienstverlening, de horeca of bijvoorbeeld sport.” 

Retail Amstelveen komt op voor de belangen van ondernemers. “Onze leden houden zich bezig met directe verkoop van producten of diensten aan consumenten. Dit zijn ondernemers in de Amstelveense winkelstraten en (buurt)winkelcentra.” 

AAN TAFEL

Retail Amstelveen zit aan tafel bij de gemeente om te praten over plannen die de winkeliers raken. “We worden onder andere betrokken bij het opstellen van de detailhandelnota, het platform veilig ondernemen, stadspromotie. Ook speelden we een rol in de Denktank Lokale Steun Bedrijven tijdens de coronacrisis.  We hebben vertegenwoordigers uit bijna alle winkelgebieden in Amstelveen.” Zij zitten in de bestuursraad van de vereniging. Zo blijft men goed op de hoogte van wat er speelt in de verschillende winkelgebieden. De winkeliers en ondernemers van wijkwinkelcentra, zoals Kostverlorenhof, zijn vaak ook al verenigd in een BIZ (Bedrijven Investeringszone). “In de BIZ worden zaken voor een afgebakend winkelgebied geregeld. Retail Amstelveen houdt zich meer met overkoepelende thema’s bezig.”

CORONAPERIODE

Meulenbelt nam de voorzittershamer in 2020, midden in de coronatijd, van zijn voorganger over. “Dat was een rare tijd. Ik sprong op een rijdende trein, er liepen nog allerlei zaken. Vanwege corona konden we niet meer fysiek afspreken. Samen met Ondernemersvereniging Amstelveen, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amstelland en de gemeente hebben we gewerkt aan steunmaatregelen voor ondernemers. Onder meer de programma’s ‘Back on Track’ en ‘Stay on Track’ komen uit deze periode voort.” Het Amstelveens Cadeau is een initiatief van Retail Amstelveen. “Deze is gefinancierd vanuit het Stimuleringsfonds en is breed ondersteund door de brancheverenigingen.” Volgens Meulenbelt is de cadeaukaart een succes. “Hiermee kunnen Amstelveners helpen bij het versterken van de lokale economie. De kaart kan alleen gekocht en ingewisseld worden bij Amstelveense bedrijven.”

UITDAGINGEN

Voor veel kleine winkeliers zijn tijd en geld schaars. “Er is vaak geen ruimte om je te verdiepen in plannen van de gemeente, het bijwonen van informatieavonden of uit te zoeken waar je terecht kunt voor bepaalde regelingen. Hier komen wij in beeld, we behartigen de belangen van de winkeliers. Hoe meer leden, hoe zwaarder onze stem telt. Er zijn al genoeg uitdagingen waar retailers mee geconfronteerd worden; inflatie, energiekosten, personeelstekorten of leegstand. 

STADSFONDS

“Wat nu in het bijvoorbeeld speelt, is de wens van het college om een Stadsfonds op te zetten.” Een dergelijk fonds stelt ondernemers en maatschappelijke partijen in staat om gezamenlijk collectieve voorzieningen te bekostigen en nieuwe initiatieven te ontplooien. De middelen zouden tot stand komen door een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) over niet-woningen. “We staan op zich niet negatief tegenover een fonds, maar volgen deze ontwikkeling wel kritisch. Het lijkt nu vooral op een bezuiniging van de gemeente.  Alle ondernemers en pandeigenaren in Amstelveen gaan verplicht bijdragen aan dit fonds, maar wat krijg je er concreet voor terug? We voorzien dat vastgoedeigenaren hun deel doorbelasten aan huurders die dan dubbel gaan betalen. Retailers kunnen er niet nog meer kosten bij hebben. Door constructief deel te nemen aan dit traject proberen we zowel de belangen van onze leden te behartigen, als ook bij te dragen aan de realisatie van een eerlijk stadsfonds.”

VRIJDAGMARKT

Er zijn nog andere thema’s die Retail Amstelveen op de voet volgt. Bijvoorbeeld de verhuizing van de vrijdagmarkt en het standplaatsenbeleid. Allemaal zaken die ondernemers hard kunnen raken. Toch heeft Meulenbelt wel het idee dat de gemeente oog heeft voor de belangen van kleine winkeliers. “Soms komt de aandacht alleen wat te laat. Winkelcentrum Waardhuizen is een tekenend voorbeeld. Het vertrek van de supermarkt heeft veel losgemaakt, ook in de politiek. Maar het ging al jaren niet goed met het winkelcentrum en het heeft lange tijd onvoldoende aandacht gekregen. Als retailers willen we leegstand zoveel mogelijk voorkomen. Dat is niet makkelijk als ook grote ketens vertrekken of zelfs omvallen. Voor de levendigheid van de stad, werkgelegenheid en sociale cohesie zijn de winkeliers echter heel belangrijk.”

Voor meer informatie: www.retailamstelveen.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie