Vergrijzing van de beroepsbevolking zorgt voor aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.
Vergrijzing van de beroepsbevolking zorgt voor aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Pixabay

Blijvende krapte op arbeidsmarkt in deze regio door vergrijzing beroepsbevolking

21 september 2023 om 12:19 Economie

AMSTELVEEN De krapte op de arbeidsmarkt in deze regio zal ook de komende jaren aanhouden door de vergrijzing van de beroepsbevolking.  Bij onveranderde omstandigheden zullen minder mensen meer werk moeten gaan verrichten. Dat meldt het UWV in de regio Groot Amsterdam. Tot deze regio behoren behoren naast Amsterdam en Amstelveen ook Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, De Ronde Venen en Diemen.

Ondanks de verwachte groei van de bevolking in deze regio met 10 procent of meer in de komende jaren, waarschuwt het UWV dat het aantal beschikbare arbeidskrachten tussen 2025 en 2040 zal stagneren. Dat komt doordat de groep ouderen steeds groter en de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt. Bij de invoering van de AOW in 1957 stonden er tegenover elke 65-plusser ongeveer 7 mensen in de werkzame leeftijd. In 2021 waren dat er nog maar 3. Daarnaast betreden onvoldoende jongeren de arbeidsmarkt om de uitstroom door pensionering op te vangen. 

ZEER KRAPPE ARBEIDSMARKT

De regio Groot Amsterdam heeft op dit moment al langere tijd te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Dat betekent dat het voor werkgevers nog steeds lastig is om aan personeel te komen. De personeelstekorten zullen volgens het UWV naar verwachting aanhouden doordat de krapte grotendeels structurele oorzaken heeft. Vergrijzing speelt hier een grote rol in.

BEVORDEREN ARBEIDSDEELNAME

Het UWV draagt ook enkele suggesties aan om de krapte te verminderen. Het bevorderen van de arbeidsdeelname is één van de genoemde oplossingen. Ondanks dat de arbeidsparticipatie hoog is in Nederland, zijn er volgens het UWV groepen – bijvoorbeeld vrouwen of mensen met een migratieachtergrond - waar misschien nog winst te behalen is. Andere oplossingen zijn het langer doorwerken en het bewust omgaan met diverse generaties. 

Het UWV wijst er daarbij op dat de verschillende generaties ook verschillende behoeften hebben die om een eigen benadering vragen. Werkgevers kunnen een prettige werkomgeving creëren voor elke generatie als ze de behoeften van verschillende generaties op de werkvloer kennen.

FLEXIBILITEIT

“Jongeren wisselen bijvoorbeeld veel vaker van baan dan ouderen. Salaris kan hierbij een rol spelen, maar ook ontwikkelmogelijkheden en flexibiliteit. Daarnaast hechten jongeren veel waarde aan werk met maatschappelijke impact en een fijne werksfeer,” aldus Bedia Can, arbeidsmarktadviseur UWV.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie