Stadsverwarming aan de Kea Bouwmanlaan in Amstelveen
Stadsverwarming aan de Kea Bouwmanlaan in Amstelveen Archief BDU

Amstelveen nog op zoek naar alternatieve energiebronnen

7 december 2023 om 14:44 Duurzaamheid

AMSTELVEEN Het is nog heel onduidelijk over welke alternatieve energiebronnen Amstelveen in de toekomst kan beschikken om aardgasvrij en energieneutraal te worden. Er wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Woensdag werden raadsleden in een raadsgesprek bijgepraat over de stand van zaken.

Een belangrijk bron voor Amstelveen lijkt afvalwarmte uit bijvoorbeeld de energiecentrale in Diemen, uit kassen en/of uit datacentra. Dat gebeurt dan in de vorm van een warmtenet (stadsverwarming). Momenteel worden al 3000 woningen in Amstelveen-Noord verwarmd met de restwarmte van de centrale in Diemen. Het idee is dit uit te breiden, bijvoorbeeld met 800 tot 1000 woningen van Eigen Haard in Bankras en Kostverloren. De 2500 extra te bouwen studentenkamers in Uilenstede leken ook kandidaat, maar vooralsnog gaat dit bouwproject niet door. Intussen speelt voor Eneco wel dat warmtenetten volgens nieuwe wetgeving voor minstens 51 procent publiek eigendom moeten zijn. Om die reden heeft Eneco, dat nu eigenaar is van het warmtenet, voor de uitbreiding van stadsverwarming op de rem getrapt.

STROMEND WATER

Een andere mogelijkheid is energie halen uit stromend water. Bijvoorbeeld warmte onttrekken aan een waterleiding die door Amstelveen loopt en waarmee Waternet water transporteert naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. De nieuwe woonwijk Nieuw Legmeer en zwembad De Meerkamp lijken kandidaten hiervoor. Warmte winnen uit water kan ook bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierover wordt gesproken met waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Als het doorgaat, kunnen daarmee 4000 tot 6000 woningen verwarmd worden. Het gaat dan in wezen om een uitbreiding van het Eneco-warmtenet. Wel speelt dat een waterzuiveringsinstallatie bedoeld is om water te zuiveren en niet als energiecentrale, zoals een waterschap geen energiebedrijf is. Daarom moet er van alles met de installaties van het waterschap gebeuren om er energie uit te halen. “Dat levert al gauw allerlei juridische vraagstukken op,” zei wethouder Floot Gordon tijdens het raadsgesprek.

BODEM

Momenteel worden er in Amstelveen proefboringen gedaan om na te gaan of hier ook warmte uit de bodem kan worden gewonnen. Want hoe dieper onder de grond, hoe warmer het wordt. Veel hangt daarbij af van de bodemgesteldheid en die wordt nu met de proefboringen onderzocht. Een andere optie is om de bodem te gebruiken voor de opslag van warm en koud water (WKO), zoals dat momenteel al op een aantal plaatsen in Westwijk wordt toegepast.

MIX VAN SYSTEMEN

Al is nog onduidelijk welke bronnen voor Amstelveen beschikbaar komen, het wordt in ieder geval een mix van diverse systemen. Een probleem is wel dat die systemen sterk verschillen in kosten en wat consumenten uiteindelijk betalen. Voor wethouder Gordon zijn die verschillen een punt van zorg.“Daardoor dreigt een onrechtvaardige situatie te ontstaan,” zei ze. “Als gemeente kunnen we die verschillen maar beperkt oplossen met subsidies. Wij lobbyen daarom bij het Rijk om hier iets aan te doen. Want ons doel is dat iedereen aan de energietransitie mee kan doen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie