Warmtestation van het bestaande warmtenet in Amstelveen.
Warmtestation van het bestaande warmtenet in Amstelveen. Gemeente Amstelveen

Overgang naar schone energie vergt grote inspanning van Amstelveen

28 september 2023 om 14:30 Duurzaamheid

AMSTELVEEN De overgang naar schone energie (Energietransitie) vergt grootse inspanning van de gemeente. Dat blijkt uit de balans die voor het vijfde opeenvolgende jaar is opgemaakt over hoe duurzaam Amstelveen is en hoe het staat met de onderwerpen energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Een van de doelen is Amstelveen in 2040 onafhankelijke is van fossiele brandstoffen. “De ambitie is groot, maar het doel is haalbaar,” stelt wethouder Floor Gordon (Duurzaamheid). Dit ondanks de tegenvallende voortgang bij de beoogde uitbreiding van warmtenetten of de ontwikkelingen van geothermie.

“De overgang naar schone energie, het hergebruiken van grondstoffen en de inrichting van onze leefomgeving die de veranderingen van het klimaat op kunnen vangen is er een van een lange adem. Tegelijkertijd is de druk groot om snel te handelen. Het is onacceptabel dat veel jongeren stress ervaren als ze aan het klimaat denken. Als bestuurders moeten wij laten zien dat we er alles aan doen om de wereld leefbaar te houden en hun zorgen serieus te nemen,” aldus wethouder Foor Gordon.

LEF EN DOORZETTINGSVERMOGEN

Ondanks de grote ambities zijn de gestelde klimaatdoelen volgens Gordon haalbaar. De wethouder vergelijkt het halen van die doelen met een zeiltocht om de wereld. “Het vraagt om een goede voorbereiding, aanpassingsvermogen aan de veranderende omstandigheden, maar bovenal om lef en doorzettingsvermogen.”

TEGENWIND OP SOMMIGE ONDERDELEN

De gemeente ieder jaar haar plannen bij in het Plan voor Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie (PLECK). Dat gebeurt op basis van de nieuwste inzichten en de veranderende omstandigheden. “Op sommige onderdelen gaat het ons voor de wind, zoals het verduurzamen van onze eigen organisatie en schone mobiliteit. Op andere onderdelen hebben we de wind nog tegen of lijkt het windstil, zoals bij de beoogde uitbreiding van warmtenetten of de ontwikkelingen van geothermie. We zijn 5 jaar geleden klein begonnen, maar we denken groot en maken inmiddels ook flink snelheid. We zeilen scherp aan de wind met inwoners en ondernemers naar een duurzaam Amstelveen.”

ENERGIEBESPARING

Op het gebied van de energietransitie zijn er al diverse activiteiten uitgevoerd. Zo helpt de gemeente bewoners en bedrijven om energie te besparen door het verstrekken van subsidies, voorlichting en gezamenlijke inkoopacties. Ook kunnen woningeigenaren en huurders voor advies een beroep doen op gratis Energiecoaches en zijn er Energiefixers voor inwoners die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Verder worden bedrijven gestimuleerd en geholpen met bijvoorbeeld een gratis Energiescan.

SCHONE ENERGIEBRONNEN

De gemeente zet verder vol in op de ontwikkeling van energiebronnen en energie-infrastructuur. Het gaat daarbij om warmtenetten, aquathermie, geothermie en warmte-koudeopslag. Daarnaast is de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk is essentieel voor de verduurzaming van Amstelveen. Om elektrisch rijden te stimuleren beschikt Amstelveen over goede laadpaalfaciliteiten en om gebruik van de fiets in plaats van de auto aan te moedigen wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van fietsroutes.

SCHEIDEN AFVAL

Op het gebied van circulaire economie zet de gemeente zich onder meer in voor het scheiden van afval. Om dit te bevorderen zijn extra textiel-, papier, GFT/E- en glascontainers geplaatst en worden containers vaker geleegd.

KLIMAATVERANDERING

Een ander doel uit PLECK is dat Amstelveen in 2050 klimaat robuust is ingericht zodat de veranderingen van het klimaat opgevangen kunnen worden. Het gaat daarbij om watertekort en -overlast, hittestress en waterveiligheid. De gemeente speelt hier zelf op in met de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast stimuleert de gemeente inwoners om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Dat gebeurt onder meer door mee te doen met het NK-tegelwippen, waarmee vervanging van tegels in de tuin door groen wordt gepromoot.Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie