Sandra van Engelen (CDA), Ilika Polderman (GroenLinks), Robert Zuidbroek (D66) en Saloua Chaara (D66) maken zich zorgen over de ongezonder wordende leefstijl van kinderen.
Sandra van Engelen (CDA), Ilika Polderman (GroenLinks), Robert Zuidbroek (D66) en Saloua Chaara (D66) maken zich zorgen over de ongezonder wordende leefstijl van kinderen. PR

D66, GroenLinks en CDA willen open sportinlopen om ook jonge kinderen in beweging te krijgen

15 april 2021 om 13:50 Corona

AMSTELVEEN De corona-maatregelen hebben een negatieve invloed op de leefstijl van kinderen en jongeren, vinden de Amstelveense fracties van D66, GroenLinks en CDA. Daarom trekken zij hierover aan de bel. Zij willen actie voor meer bewustwording over een gezonde leefstijl, sportprogramma’s voor kinderen die te weinig bewegen én open sportinlopen in Amsteveense wijken waar kinderen laagdrempelig kunnen sporten.

OVERGEWICHT Uit landelijk onderzoek blijkt dat kinderen sinds de coronacrisis ongezonder zijn gaan eten en minder bewegen. Ook in Amstelveen lijkt dit aan de orde. “Scholen en Amstelveen Sport hebben hun zorgen bij ons geuit. Zij zien dat veel kinderen aankomen. Over het algemeen geldt: Actieve kinderen zijn ongeveer evenveel blijven bewegen, en minder actieve kinderen duidelijk minder”, aldus Robert Zuidbroek, gemeenteraadslid voor D66. “Dit heeft gevolgen voor de fysieke gezondheid van kinderen, maar we zien ook dat pesten en ‘fat-shaming’ hierdoor toeneemt. Wij willen daarom weten wat de stand van zaken in Amstelveen is en hoe de gemeente, Amstelveen Sport, diëtisten, jongerenwerk/jeugdzorg, Participe, scholen én ondernemers samenwerken om dit probleem aan te pakken”, vult Ilika Polderman, gemeenteraadslid voor GroenLinks aan.

CDA-raadslid Sandra van Engelen benadrukt hierbij het belang van gezonde voeding. “Gezond leven begint bij bewustwording. Niet alle kinderen krijgen van huis uit mee wat gezond eten is en hoe dat te doen. Wij willen de bewustwording over een gezonde leefstijl daarom vergroten. Als kinderen hiermee opgroeien, wordt dit hun hele leven de normaalste zaak van de wereld”, zegt zij.

GEZONDHEIDSVERSCHILLEN In 2019 bleek al dat 22 procent van de meisjes en 11 procent van de jongens uit Amstelveen zich niet fit en gezond voelt. Ook bleek dat 56 procent van de Amstelveense meisjes en 36 procent van de Amstelveense jongens niet of nauwelijks sport én dat er grote verschillen zijn in hoe Amstelveense jongeren hun gezondheid ervaren: verschillen tussen jongens en meisjes, verschillen tussen jongeren met een Nederlandse en niet-Nederlandse achtergrond én verschillen tussen wijken waar jongeren opgroeien. 

Jongeren uit Amstelveen Noord-West voelden zich bijvoorbeeld beduidend gezonder en fitter dan de jeugd uit de wijk Keizer Karelpark/Groenelaan. Daarom is in 2019 op initiatief van D66, 70.000 euro per jaar door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor extra sportprogramma’s voor (kwetsbare) jongeren. D66, GroenLinks en het CDA willen dat het college dit jaar vaart maakt met deze programma’s, omdat de gezondheidsverschillen die er in 2019 al waren, waarschijnlijk alleen maar groter zijn geworden.

OPEN SPORTINLOOP “We zijn heel trots op alle extra activiteiten die de gemeente op dit moment organiseert voor jongeren vanaf ongeveer 13 jaar. Elke week valt er iets te doen op het gebied van sport, kunst en cultuur. Om ook de wat jongere kinderen structureel meer aan het bewegen te krijgen, willen wij samen met GroenLinks en het CDA dat er open sportinlopen komen in bijvoorbeeld gymzalen van scholen. Dit zodat Amstelveense kinderen bij wijze van spreken elke week een gymzaal in hun wijk kunnen binnenlopen om op een toegankelijke manier én dichtbij huis een middag te bewegen en sporten. We hebben het college gevraagd hier samen met scholen goed naar te kijken en om het budget voor extra sportprogramma’s voor jongeren hier eventueel voor in te zetten”, zegt Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie