Hans Buijze en Renske Peters van Stichting Beschermers Amstelland in de Bovenkerkerpolder.
Hans Buijze en Renske Peters van Stichting Beschermers Amstelland in de Bovenkerkerpolder. Naomi Heidinga

Amstellanddag: Kennismaken met boeren, ondernemers en landschap

Achtergrond

AMSTELVEEN De schoonheid van Amstelland, een bijzonder landschap met cultuurhistorische waarde, wordt 12 juni gevierd tijdens de Amstellanddag. Boeren, kunstenaars en ondernemers in het gebied openen hun deuren voor het publiek. Er zijn 55 locaties te bezoeken.

De Amstellanddag wordt georganiseerd door de Stichting Beschermers Amstelland. “Dit jaar is de veertiende editie,” vertelt Renske Peters, voorzitter van de stichting. Voor de gelegenheid zitten we op een bankje in de Bovenkerkerpolder, waar men prachtig zicht heeft op de weilanden. “Op dit moment is dit gebied op zijn mooist,” aldus penningsmeester Hans Buijze. “De Bovenkerkerpolder is een uitstekend weidevogelgebied. Dankzij inspanningen van boeren en natuurbeschermers is de polder in trek bij weidevogels. De tureluur, kievit, scholekster en grutto nestelen in het gebied. Met de boeren zijn afspraken gemaakt over het later maaien van de weilanden, om zo de pullen van de weidevogels te beschermen. Daarnaast is er veel kruidenrijk grasland en wordt de waterstand in het gebied verhoogd, wat gunstig is voor de weidevogels. Ook zijn er maatregelen getroffen om vossen te weren, zij jagen op de kuikens.” 

TOEVLUCHTSOORD Niet alleen voor weidevogels is Amstelland een toevluchtsoord, datzelfde geldt voor mensen. “Amstelland is de groene long van Amsterdam. Onze stichting zet zich al jaren in om het groene karakter van het landschap te behouden.” De stichting houdt daarom nauwlettend de plannen voor het gebied in de gaten. Lastig daarbij is dat het gebied zich uitstrekt over het grondgebied van drie gemeenten: Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. “Op dit moment lijkt de politiek in de drie gemeenten ervan doordrongen dat het gebied behouden moet blijven. Maar dat kan altijd veranderen. De druk om woningen te bouwen in deze regio is groot.” 

SAMENWERKING De stichting benadrukt het belang van samenwerking tussen de verschillende gemeenten, provincie, waterschap, boeren en ondernemers. “De uitdagingen voor het gebied zijn complex. Het gaat om al bekende problemen, zoals klimaatadaptatie, bodemdaling, behoud van biodiversiteit en de stikstofcrisis. Dit soort problemen houden niet op bij een gemeentegrens. Voor de natuur zou een minder intensieve manier van boeren goed zijn. Tegelijkertijd zijn boeren de belangrijkste beheerders van het gebied. Dankzij hen blijft het landschap open. Door hun bedrijfsvoering aan te passen, zorgen ze tevens voor het behoud van weidevogels. Er zijn echter steeds minder actieve boeren in het gebied. Hoe moet dat als boeren straks stoppen met hun bedrijf?”

RECREATIE Ook het aantal recreanten in het gebied neemt toe. “Dat wordt in de toekomst alleen maar meer, door de komst van de Nieuwe Kern (een uitbreiding van Ouder-Amstel) en de nieuwe woningen die worden gebouwd in het Amstelkwartier. Er zal moeten worden nagedacht over hoe dat recreatieverkeer in goede banen kan worden geleid. Het belang van een groene long dichtbij de stad werd tijdens de coronacrisis eens te meer duidelijk.” Gezocht zal moeten worden naar een balans tussen recreatie en natuur.

DIVERS De Amstellanddag is de kans voor de stichting om het gebied extra onder de aandacht te brengen. Te laten zien waarom het landschap moet worden beschermd. Dit jaar is het publiek welkom op 55 locaties. “We hebben een heel divers programma, er is voor ieder wat wils. Natuurliefhebbers kunnen op poldersafari, of een wandeling maken door de Ronde Hoep. Dat gebied is normaal gesproken niet goed toegankelijk, je ziet alleen de randen van de Ronde Hoep. In de Bovenkerkerpolder leggen Saskia en John Joha van Hoeve Kazan uit welke voordelen een kruidenrijk grasland oplevert voor de boer, koeien en de natuur. Rijkswaterstaat doet voor het eerst mee aan de Amstellanddag, naar aanleiding van de verbreding van de A9 bij Ouderkerk. Kinderen kunnen bij boerderij Polderzicht (vlak naast de snelweg) een bijenhotel maken en er zijn plannen voor een uitkijktoren. Vanaf de toren kun je de verkaveling van de Ronde Hoep goed zien.”

HISTORIE “In Ouderkerk wordt op 12 juni het historisch kwartier geopend. Er zijn diverse rondleidingen en voordrachten, die je meenemen in de historie van Amstelland. Vlakbij is het Gezellenhuis gelegen, dat in het verleden diende als verenigingsgebouw. Er zijn nieuwe plannen voor het gebouw dat de ‘Huiskamer van Amstelland’ moet worden, maar het pand is nu nog te zien in de originele staat. Ook is er een foto-expositie over Amstelland in beweging. Kunst kijken kan bij verschillende kunstenaars in hun atelier. In Uithoorn is er de Kunstroute aan het Zijdelveld, waar tachtig kunstenaars en muzikanten te gast zijn in 45 voortuinen.” In het hele gebied kan men op bijzondere plekken genieten van een drankje, zoals op de wijngaard De Amsteltuin in Amstelveen. 

OPENING De Amstellanddag wordt om 11 uur geopend op Buitenplaats Wester-Amstel. Genieten van Amstelland kan het best lopend of op de fiets. Kijk voor het programma op www.beschermersamstelland.nl.

Naomi Heidinga

advertentie
advertentie