Stef Walsma is wijkcoach in Bovenkerk en Westwijk
Stef Walsma is wijkcoach in Bovenkerk en Westwijk Naomi Heidinga

‘Vooral in Westwijk is meer verbondenheid nodig’

Achtergrond Stad van de Toekomst

AMSTELVEEN  In Amstelveen zijn acht wijkcoaches actief, die initiatieven van inwoners stimuleren, bedoeld om het woon- en leefplezier in hun wijk te vergroten. De wijkcoach helpt ideeën vormgeven en vormt de schakel in het web door verbinding te leggen met de juiste bewoners of organisaties. Stef Walsma is een van de wijkcoaches in Amstelveen. Hij heeft de wijken Bovenkerk en Westwijk onder zijn hoede. Hij doet het werk nog maar kort, maar zit vol goede ideeën. “Vooral in Westwijk is meer verbondenheid nodig.”

Wat betreft de sociale cohesie zit het in Bovenkerk wel goed. “Mensen kennen elkaar, je hebt families die er al jarenlang wonen. De wijk heeft een wijkkrant, die goed wordt gelezen. En er is een grote groep actieve bewoners. Via hen kom ik makkelijk op de hoogte van wat er speelt in de wijk, of waar men behoefte aan heeft.” De kerk speelt een belangrijke rol in de wijk, evenals Silversant, het buurtcafé. Ook daar kan Walsma goed terecht voor informatie. In Westwijk ligt dat anders. “Het is een hele grote wijk, met 18 duizend inwoners. Er wonen hier veel gezinnen en relatief veel expats. Er is hier minder contact tussen bewoners. Er is een betrokken bewonerscomité, maar de harde kern bestaat uit slechts vier wijkbewoners. We zijn hard op zoek naar mensen die zich op een positieve manier in willen zetten voor de wijk. In Westwijk is geen wijkkrant aanwezig. Een modern buurtcentrum is er wel, maar slechts een klein deel van de wijkbewoners maakt hiervan gebruik.”

KLOOF In Westwijk is minder betrokkenheid. Walsma signaleert vooral een kloof tussen jong en oud, en deze is gegroeid tijdens de coronapandemie. “Er wordt veel geklaagd over overlast door jongeren. Bijvoorbeeld rond het winkelcentrum. Uit gesprekken met de wijkagent maak ik op dat het wel meevalt met die overlast, maar dat mensen dit desondanks toch zo ervaren. Meer wederzijds begrip kan leiden tot een dichting van de kloof tussen de generaties.”

CULTUURVERSCHILLEN Walsma wil dat het buurthuis voor meer doelgroepen interessant wordt. Voor jong en oud. “Ik wil dagen organiseren waarop verschillende nationaliteiten centraal staan, bijvoorbeeld de Japanse. Je ziet bij expats dat wanneer de man werkt en de vrouw thuis is, het voor haar lastiger is om haar weg te vinden in de maatschappij. Dat leidt in sommige gevallen tot eenzaamheid. Door een dag te organiseren waarbij mensen van verschillende nationaliteiten elkaar leren kennen, en elkaar vragen kunnen stellen over onder meer cultuurverschillen, hoop ik die eenzaamheid te bestrijden.”

JEUGD Hij wil meer doen voor de jeugd, en hen de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen. “Laatst heb ik met leerlingen van een basisschool gesproken over hoe ze kijken naar hun wijk. Ze vinden speeltuintjes nog wel leuk, maar zoeken meer uitdaging. Kinderen in de leeftijd tussen 10 en 12 jaar zijn heel enthousiast en betrokken. Hopelijk kunnen we die betrokkenheid vasthouden.” Een project voor jongeren in Amstelveen is Friends4Friends, waarbij een Amstelveense jongere wordt gekoppeld aan een statushouder in dezelfde leeftijd. “We zouden het liefst jaarlijks 100 van dit soort koppels maken, maar zijn nog op zoek naar Amstelveense jongeren die mee willen doen.”

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mediafonds.

Naomi Heidinga

advertentie
advertentie