De gemeente probeert overlast voor fietsers zoveel mogelijk te voorkomen, maar op sommige plekken moet je omfietsen.
De gemeente probeert overlast voor fietsers zoveel mogelijk te voorkomen, maar op sommige plekken moet je omfietsen. Naomi Heidinga

Vaker op de fiets door Amstelveen

20 oktober 2021 om 09:15 Achtergrond Stad van de Toekomst

AMSTELVEEN Het Amstelveense wegennet staat onder druk. Nu al is er een aantal knelpunten op het gebied van de mobiliteit. Voor autoverkeer, fietsers en in het ov. Hoe blijft Amstelveen bereikbaar, ook wanneer de stad de komende jaren qua inwonersaantal verder groeit? Deel 2 van ‘Amstelveen, Stad van de Toekomst’ gaat over de infrastructuur.

Een aantal jaar geleden vertelde wethouder Raat dat Amstelveen niet verder zou kunnen groeien. Niet alleen omdat er geen plek zou zijn voor nieuwe woningen, maar ook omdat het bestaande voorzieningenniveau een groei niet aan zou kunnen, evenals het Amstelveense wegennet. De stad gaat de komende jaren echter wel groeien, en om te voorkomen dat Amstelveen op allerlei manieren dichtslibt, moet actie worden ondernomen. In de Mobiliteitsvisie van Amstelveen staan deze actiepunten opgesomd. Wethouder Rob Ellermeijer geeft tekst en uitleg.

AUTO’S Op dit moment staat het verkeer op verschillende plekken in Amstelveen regelmatig vast. Vooral in de spits. “Knelpunten zijn bijvoorbeeld de Bosrandweg, Bovenkerkerweg, Handweg en de Amsterdamseweg,” aldus wethouder Rob Ellermeijer. “De route via de Keizer Karelweg en Amsterdamseweg zit nu al aan de maximale capaciteit, met name in de spits. Ook bussen rijden over deze route. Het lastige is dat op sommige plekken de ruimte ontbreekt om de wegen te verbreden. Over de Provinciale wegen zijn wij in gesprek met de provincie over de aanpak van wegen. Bijvoorbeeld bij de Bosrandweg. Bij de brug richting Schiphol-Oost kan mogelijk de weg anders worden ingericht, zodat de afslag naar de snelweg van één naar twee banen kan gaan. Met de provincie zijn we tevens in overleg over de brugopeningstijden. En er wordt gekeken naar de rotonde die ervoor ligt, deze is niet optimaal.” Ook de Bovenkerkerweg wordt aangepakt. “Daar wordt, aan de Amstelveense kant, een tweebaansweg van gemaakt. En er komt een veiligere oversteekplek voor fietsers.” Het onderhoud aan de provinciale weg tussen Amstelveen en Uithoorn wordt naar voren gehaald. De weg is in slechte conditie. Bovendien worden de komende jaren nieuwe woningen gebouwd in De Scheg (ten zuiden van Amstelveen Westwijk) en aan de rand van Uithoorn wordt Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) aangelegd. De weg zal in de toekomst dus intensiever worden gebruikt.

WEREN Een andere manier om het wegennet te ontlasten is door het weren van doorgaand verkeer, dat geen eindbestemming in Amstelveen heeft. “Dat kan door te zorgen voor goede routes die het verkeer om de stad leiden. De Bosrandweg is daar een voorbeeld van. Ook de Beneluxbaan is een belangrijk ontsluitingsroute. Met de nieuwe onderdoorgang is de doorstroming op de weg goed.” Ook pakketbezorgers zorgen voor drukte en soms onveilige situaties in wijken. “Het is heel comfortabel om pakketjes thuis te laten bezorgen. Maar al die auto’s in de straat zorgen ook voor overlast. Daarom kijken we naar het bestaande netwerk van pakketophaalpunten. Waar mogelijk willen wij dit netwerk uitbreiden en het met een kluisjessysteem mogelijk maken om pakketjes 24/7 op te halen. Mensen kunnen ook zelf iets doen aan de overlast, door pakketjes naar dergelijke pick-up points te laten sturen.”

FIETSEN De gemeente wil inwoners verleiden om vaker de fiets te pakken, in plaats van de auto. “Hiervoor zijn goede fietsverbindingen onontbeerlijk. We hebben al een aantal fietssnelwegen. In de toekomst komt er wellicht nog een noord-zuid verbinding bij. Nu merken we dat mensen uit Amstelveen-Oost soms de stad doorkruisen om naar het Kazernepad te komen om zo naar Amsterdam te fietsen. Het zou mooi zijn wanneer aan de oostkant van Amstelveen ook een snelle verbinding naar Amsterdam komt.” De snelle fietsverbindingen moeten, om fietsfiles te voorkomen, het liefst vier meter breed zijn. “Er wordt steeds meer gefietst in Amstelveen. Dat is een goede ontwikkeling. Naast de reguliere fiets, maken ook e-bikes, bakfietsen en speed pedelecs gebruik van het fietspad. Met al die verschillende snelheden moeten fietspaden breed genoeg zijn, zodat de veiligheid niet in het geding komt.”

VOORLICHTINGSCAMPAGNE In Amstelveen wordt voor kortere afstanden nog relatief vaak de auto gepakt. “Terwijl voor kleine afstanden de fiets vaak sneller en handiger is dan de auto. Met de auto moet je immers nog zoeken naar parkeerruimte en vaak kun je niet voor de deur parkeren.” Door middel van voorlichtingscampagnes probeert de gemeente het fietsgebruik te stimuleren.“ Het liefst zie je dat ouders op de fiets of lopend hun kinderen naar school brengen. Voor ouders die direct doorrijden naar hun werk is dat soms lastig.” Of voorlichtingscampagnes voldoende werken, is volgens Ellermeijer de vraag. “Mond-tot-mondreclame werkt vaak toch het best. En het ervaren: vaak kun je met de fiets doorsteken, terwijl je met de auto moet omrijden. De automobilist denkt wellicht dat het ver fietsen is, maar in de praktijk valt het wel mee. In Amsterdam doet men veel meer op de fiets, in Amstelveen is dat minder gebruikelijk.” 

WERKZAAMHEDEN Vanwege alle werkzaamheden aan de weg wordt het de fietser niet altijd makkelijk gemaakt. Lange tijd kon het fietspad naast de Beneluxbaan niet worden gebruikt. Nu moet rond het Stadshart worden omgefietst. “We proberen de overlast en het omfietsen zoveel mogelijk te beperken. Soms zijn we echter afhankelijk van andere partijen, zoals Rijkswaterstaat. Een stalen fietsbrug bij het Stadshart, die een einde maakt aan het omfietsen, wordt pas maanden later geplaatst, vanwege problemen met de levering van staal. Als gemeente kunnen we daar niet veel aan doen. Wel dringen we in zo’n geval aan bij Rijkswaterstaat om er werk van te maken.”

OV Niet alleen de fiets wordt gezien als oplossing om mensen uit de auto te krijgen, het openbaar vervoer speelt daarin ook een belangrijke rol. Belangrijk daarbij is dat er een fijnmazig netwerk is, zodat het ov voor iedereen bereikbaar is. “De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de vijftien gemeenten. Bij mijn aantreden als wethouder was het openbaar vervoer in sommige wijken niet fijnmazig genoeg, zoals in de wijken Middenhoven, Waardhuizen en Kostverloren. Een aantal haltes werd geschrapt, waardoor mensen een te grote afstand moesten afleggen om van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken. We streven naar een maximale afstand van 600 meter tot een ov-halte. De situatie is inmiddels verbeterd, maar nog niet in alle wijken is het op orde.”

WIJKBUS “In Kostverloren beginnen we daarom een proef met een wijkbus, met een vaste dienstregeling, die onder meer naar het ziekenhuis gaat rijden. In Waardhuizen en Middenhoven doen we een proef met het Smobmax-systeem. Hierbij rijden vrijwilligers mensen die slecht ter been zijn per Canta naar een halte. In de wijk Patrimonium zal een proef worden gedaan met autovervoer van Connexxion. Als dit blijkt te werken, gaan we het wellicht over heel Amstelveen uitrollen.”

Dit artikel is mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mediafonds.

Naomi Heidinga

Lees ook het interview met Iskander Smit, over mobiliteit van de toekomst.

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie