Afbeelding
Gemeente Amstelveen

Duurzaam Amstelveen: ‘We blijven kijken naar wat nog duurzamer kan’

23 juni 2021 om 10:00 Achtergrond Duurzaam Amstelveen

AMSTELVEEN In de serie ‘Duurzaam Amstelveen’ kijkt journalist Jaime Donata hoe de duurzame ambities van Amstelveen vorm krijgen. De afgelopen maanden heeft hij er veel over geschreven. Vanuit allerlei gezichtspunten. In dit 19de deel kijkt hij er nog eens op terug. Samen met Floor Gordon, wethouder economie en duurzaamheid.

Wethouder Gordon: “Ik heb de artikelen van onze ondernemers met veel interesse gelezen. Wat opvalt is dat de meeste geportretteerde ondernemers het thema duurzaamheid belangrijk vinden en dit zo goed mogelijk proberen in te passen in de reguliere bedrijfsvoering. Wat ook opvalt is dat er nog veel stappen gezet moeten worden. Als gemeente willen we bedrijven en inwoners zo goed mogelijk ondersteunen bij het nemen van duurzame stappen. Er moeten nog heel veel bedrijven over de streep getrokken worden om energie te besparen, om meer duurzame energie op te gaan wekken, om het gebruik van grondstoffen te verminderen, om het hergebruik te bevorderen - en om de stappen te zetten die bijdragen aan klimaatadaptatie.”

Hoe kijk je als wethouder terug op de afgelopen maanden als het gaat om duurzaam ondernemen in Amstelveen?

“We zien dat bepaalde bedrijven het nog heel zwaar hebben met corona, moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Dan in het begrijpelijk dat duurzaamheid bij hen niet boven aan het lijstje staat. Ondertussen lopen er verschillende pilots op het gebied van circulaire economie. We waren als Amstelveen trekker bij het opstellen van circulaire inkoopstrategie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op het gebied van circulaire economie is er veel kennisuitwisseling waar we als gemeente graag gebruik van maken. Tijdens de komende Duurzaamheidstop op 15 oktober staan Greendeals op de agenda. Greendeals zijn afspraken om samen te werken met bedrijven en andere overheden op het gebied van bijvoorbeeld circulaire inkoop, houtbouw, fietsinfrastructuur, plastic- en textielstromen. Het zijn onderwerpen die wij als gemeente belangrijk vinden.”

Wat doen jullie zelf aan duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie?

“De gemeente heeft een circulair inkoopplan opgesteld, dat we regelmatig actualiseren. Als je al met de inkoop rekening houdt met hoe het restproduct later weer hergebruikt kan worden, draagt dit op een simpele manier al bij aan een circulaire economie. Zo worden binnen de gemeente koffiebekers en koffiedrab gerecycled en voor de circulaire inkoop van bedrijfskleding loopt op dit moment een aanbesteding. Ook zijn we bezig met circulaire inkoop van verkeersborden van biobased materiaal. Verder loopt er een pilot rondom circulaire inkoop en verwerking van asfalt. Daarnaast is de pilot Circulair verwerken van dakbedekking positief afgerond. Hieruit kwam naar voren dat verlenging van de levensduur van dak mogelijk is en daardoor een groot deel van de bestaande bedekking hergebruikt kan worden. Ook kwam uit de pilot naar voren dat het toepassen van recyclebare dakbedekking heel goed mogelijk is. Bij gemeentepanden passen we dus alleen nog recyclebare dakbedekking toe en we houden de markt in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Verder kijken we voortdurend naar duurzamer maken van onze mobiliteit. Nu zijn al 40 gemeentevoertuigen elektrisch en ook gaat het college binnenkort aan de raad voorstellen om te kiezen voor elektrisch handgereedschap voor de buitendienst. Ook bij de verduurzaming van onze gebouwen hebben we al grote stappen gezet. Maar we blijven kijken naar wat nog duurzamer kan. Binnenkort besluit de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2022 waarin het collegevoorstel staat om alle daarvoor geschikte daken van gemeentepanden te gaan voorzien van zonnepanelen ter waarde van 1,7 miljoen euro.”

Hoe kijken jullie vooruit? Wat is jullie agenda voor 2021 als het gaat om duurzaam/circulair ondernemen?

“Wij gaan onszelf als gemeente nog meer inspannen om bedrijven met concrete maatregelen te ondersteunen in het verduurzamen van hun bedrijfspanden. Dat doen we samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Bedrijven met kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 hebben allemaal een brief van ons gekregen, want zij moeten vanaf 1 januari 2023 voldoen aan energielabel C. Daarom stellen wij 50 gratis energie quickscans ter beschikking aan bedrijven die nu nog geen label C hebben. De scan geeft ondernemers inzicht in hoe ze bewuster kunnen omgaan met energieverbruik. Ervaring leert dat in minder dan drie jaar gemiddeld meer dan 30% op de energiekosten kan worden bespaard. Ook hebben wij in februari een vlucht boven Amstelveen uitgevoerd, waarbij thermische foto’s van alle daken zijn gemaakt. Inwoners en bedrijven kunnen vanaf deze week hun eigen dak opzoeken op de gemeentelijke website. Het beeld laat zien wat het warmteverlies van het dak is. Omdat de
foto’s best wat uitleg nodig hebben organiseert de gemeente op donderdag 1 juli een webinar voor inwoners en bedrijven. Tijdens het webinar wordt informatie gegeven over wat de verschillende kleuren op de foto’s precies betekenen. 

Ook helpen wij bedrijven met het realiseren van groene daken. Veel ondernemers zien de meerwaarde van een groen dak in. Het isoleert goed en brengt het energiegebruik omlaag, waardoor het energielabel van het gebouw beter wordt. Maar het is ook een investering. Daarom stellen wij voor 2021 en 2022 opnieuw geld beschikbaar voor bedrijven die een groen dak willen: 100.000 euro per jaar, waarbij per aanvraag maximaal de helft van de kosten vergoed wordt. De subsidie geldt ook voor groene gevels en verticale tuinen. Ook bieden wij bedrijven een gratis quickscan aan voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Voor het plaatsen van zonnepanelen moet er namelijk worden onderzocht of de dakconstructie de plaatsing van zonnepanelen aankan, hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden, wat de investering en het rendement is.”

Waar lopen jullie als gemeente zelf nog tegenaan?

“Eigenlijk moet het hele systeem aangepast worden op landelijk niveau om echt tot een circulaire economie te komen. Projecten worden nu opgezet per afvalstroom, zoals bijvoorbeeld recyclebare matrassen. Tegelijkertijd gebruiken we nog veel te veel nieuwe grondstoffen die weer niet recyclebaar zijn. Dit komt ook naar voren in een net verschenen landelijk rapport, de Integrale Circulaire Economie Rapportage. Het Rijk moet meer sturen aan de voorkant, want als gemeente kunnen wij uiteindelijk weinig of niets met materiaal dat niet recyclebaar is. Hier zijn betere Rijksregelingen en regels voor nodig en ook op Europees niveau.”

Tenslotte, heb je nog een boodschap voor de Amstelveense ondernemers?

“Circulair ondernemen moeten we samen doen, met mede-overheden en ook met ondernemers. Voor de energietransitie en klimaatadaptatie hebben we bedrijven in Amstelveen nodig. Een deel van de grond in Amstelveen is namelijk in bezit van bedrijven. Wij hebben ondernemers ook nodig om hittestress en wateroverlast te beperken en om duurzame opwek te vergroten. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op onbenutte bedrijfsdaken. Wij willen bedrijven daar graag bij ondersteunen en als ondernemers zelf vragen hebben of meer informatie willen, kunnen ze ons altijd benaderen.”

Ondernemer en geïnteresseerd in ondersteuning of subsidie voor het vergroenen van je energieverbruik? Kantoorgebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 moeten vanaf 1 januari 2023 voldoen aan energielabel C. Pandeigenaren van kantoren die nu nog niet voldoende gecertificeerd zijn hebben nog tijd maatregelen te nemen. De certificatie kan een intensieftraject zijn. Amstelveense bedrijven die in aanmerking willen komen voor een energie quickscan kunnen zich melden bij de Klimaatroute: info@klimaatroute.nl of via telefoonnummer (020) 700 9438. Vragen over de certificering kunnen gesteld worden aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via contactformulier of telefonisch tijdens kantoortijden via 088 - 567 0200. De gratis zonnepanelen-scan wordt na de zomer aangeboden. Bedrijven die interesse of vragen hebben, kunnen zich nu al aanmelden via servicepuntenergieadvies@amstelveen.nl .

Jaime Donata

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie