Het gaat om twee gebouwen bedoeld die bij elkaar 113 appartementen voor 55-plussers gaan tellen. Eén gebouw wordt vier lagen hoog, het andere vijf. "We zijn niet tegen het plan als zodanig, want dat hier een keer iets wordt gebouwd is onvermijdelijk," zegt bewoner Merijn van der Meer uit de Jasmijnlaan. "Maar we hebben wel bezwaar tegen hoe het er uit gaat zien. Zo komt het hoge gebouw zodanig te staan dat het ons 's middags veel zonlicht kost. Wanneer het geheel minder massief wordt en het hoge gedeelte naar achteren wordt verplaatst, dan hebben wij er minder last van." Van der Meer is één van de groep van 50 die een advocaat een uitgebreid bezwaarschrift hebben laten opstellen tegen de voor het project benodigde bestemmingswijziging van 'maatschappelijk' in 'wonen'. De andere groep bewoners noemt het project 'te hoog, te massaal en te dozig'.

Beide bewonersgroepen wijzen erop dat op een artist's impression vooral het hoogste van de twee gebouwen lager lijkt dan het feitelijk wordt en dat de tekening misleidend is. Behalve voor minder zonlicht vrezen de bewoners ook een toename van de verkeersdrukte en een tekort aan parkeerruimte. Zij wijzen erop dat de norm voor zorgwoningen in Amstelveen 1,1 parkeerplaats per woning zou zijn. Voor dit plan gaat echter 1,0 gelden. Liever zien de bewoners een naar boven aangepaste parkeernorm.

[INLOOPAVOND] De advocaat merkt op dat de gemeente met bouwbedrijf De Heemraad en een architect al twee jaar aan het plan werkt, maar dat de bewoners er pas in november vorig jaar van hoorden, toen er een inloopavond over plaatsvond. Daardoor voelen de bewoners zich voor een voldongen feit geplaatst. De andere bewonersgroep klaagt dat de gemeente het plan in december vorig jaar ter visie heeft gelegd, zonder dat dit goed duidelijk te maken. Zij betreuren het ook dat de tervisielegging uitgerekend in de drukke feestmaand plaatsvond. Omdat het terrein al tien jaar braak ligt, had dit wat hen betreft best een maand later gekund.

De bewoners maken donderdag 30 januari gebruik van hun spreekrecht in de raadscommissie Ruimte, Natuur en Milieu om hun bezwaren te uiten.

Aangeleverd
Foto: Aangeleverd
Op deze bewerkte afbeelding laten omwonenden zien hoe zij denken dat het complex wordt.